Jste zde

Dokumentace

Koaxiální přepěťové ochrany

Koaxiální přepěťové ochrany se obvykle používají k ochraně vstupních zařízení radiotechnických

prostředků, t. j. antén, anténních konvertorů, anténních svodů a napáječů, svodů "mezifrekvenčních" a nebo

demodulovaných datových signálů. Dále se používají k ochraně páteřních počitačových sítí, TV a VIDEO rozvodů (pokud

jsou realizovány koaxiálními kabely) a vstupů individuálních TV, SAT a rozhlasových přijímačů.

Úvod do antén

Antény jsou často oblastí, které není věnována přílišná pozornost. Příliš často se návrh odbyde

triviálním "kusem drátu", v nejlepším případě délky lambda/4. Přitom kvalita antény může být kritickým parametrem

určujícím kvalitu celého zařízení.

Vysílání a příjem časové informace DCF77

Bez přesného času se neobejdeme při monitorování systémů, je nezbytný pro provádění bezpečnostního auditu nebo v jakýchkoliv systémech provádějících transakce v reálném čase či jeho závislosti. Pokud máte připojení na internet, lze čas ve vašem PC synchronizovat s časem ze serverů připojených na internet a poskytujících příslušnou službu. Automaticky seřizovat čas na PC lze pomocí dvou k tomu určených protokolů: staršího Time a novějších NTP a SNTP.

Architektura počítačů a mikropočítačů

Použití dotykových obrazovek a dotykových systémů je rok od roku výraznější. Dotykové aplikace zvyšují variabilnost aplikací v oblastech medicíny, průmyslových řídících systémů, jízdenkových a různých výdejních automatů. Dále jsou popsány principy činnosti analogových odporovéch snímačů, jejich rozdělení a obvyklé použití.

CB Pager

Každý asi zná situaci, kdy potřebuje být v jednoduchém kontaktu s rodinou či se známými. V době mobilních telefonů to sice není problém, ale není to zadarmo. Často stačí dostat signál, že je potřeba se vrátit domů či vykonat dohodnutou akci. Tedy jednosměrná komunikace. Na trhu jsou dostupné profesionální pagery, které mají zajištěno pokrytí celého území ČR a dokáží přenášet jak číselnou tak textovou informaci. S jedinou nevýhodou, opět se za to musí platit.

Stránky