Jste zde

Dokumentace

Přímá číslicová syntéza kmitočtu (DDS - Direct Digital Synthesis)

Již několikrát byl v AR zveřejněn lákavý a tajemný termín Přímá kmitočtová syntéza, nikdy však s bližším vysvětlením, čeho se týká a jak pracuje. Cílem článku je seznámit čtenáře trochu blíže s principem činnosti této metody generování kmitočtu a s obvody založenými na této metodě. Další článek pak přinese konstrukci velmi jednoduchého generátoru se záviděníhodnými výstupními parametry.

Počítačová syntéza zvuku 1

V naší literatuře doposud neexistuje publikace, která by se zabývalapočítačovou syntézou zvuku na úrovni spíše technické, než uživatelské.Na druhé straně v dosti úzkém oboru MusicalInstrumentDigitalInterfacetoho bylo napsáno tolik, že tuto problematiku z následujících článků vypustíma odkazuji na publikace prof. D. Forró, které jsou zhruba na úrovni publikacízahraničních (D.M.Huber) .
Následující sérií článků bych chtěl zaplnit zřetelnou mezeru a hlavněpodnítit ty, kteří v dané oblasti pracují, aby publikovali také v češtině.

Komunikační modul GSM - Siemens A1

Základní popis a aplikační poznámky k modulu Siemens A1. Pokud chcete vytvořit aplikaci,

používající komunikační sítě GSM, potřebujete koncové GSM zařízení. Existují dvě možnosti koncových zařízení.

Jednou z nich je použití datového rozhraní běžného GSM telefonu. Toto řešení je díky výrobním sériím mobilních

telefonů levné, ale přináší řadu problémů.

Stránky