Jste zde

Dokumentace

Harmonické napätie v sieti? Nežiaduce! aneb Zníženie spätného pôsobenia do siete

Aby sa udržala kvalita napätia verejnej elektrickej siete aj v ďalších rokoch na doteraz vysokej úrovni, sú potrebné určité zásahy. Kvalita výrobku ?elektrický prúd? pritom, ako pri iných produktoch, nezávisí iba od kvality jeho výroby, ale do značnej miery aj od samotného zákazníka.

Tienenie budov podľa EMC

Súbor noriem STN EN 62305 rieši pri ochrane objektu pred bleskom nielen jeho ochranu pred tepelným a mechanickým poškodením, ale aj ochranu elektrických a elektronických zariadení v ňom. Nedostatočná ochrana citlivých elektronických častí pred bleskom a prepätím vedie stále častejšie k vzájomnému ovplyvňovaniu elektronických komponentov a systémov.

Popis vývojového kitu na low cost 16-bit MCU Renesas

Pro snazší začátky s vývojem na 16bitových mikrokontrolerech R8C nabízí firma Renesas celou řadu vývojových kitů. Zájemci o tyto MCU mají nyní možnost nejen záskat vývojové kity za výhodné ceny, ale své problémy a poznatky též konzultovat s odborníky na technických seminářích v Brně a Praze.

Power over Ethernet – pohled do nitra navrhování napájených spotřebičů

Praktický návod převzatý ze stránek firmy Silver Telecom, v němž autor Tony Morgan poskytuje cenné rady jak použít informace získané z článků zabývajícími se standardem IEEE 802.3af k vytvoření zařízení využívající možností Power over Ethernet .

Stránky