Jste zde

Ceny Wernera von Siemense: ocenění získali i studenti elektroniky

IoT komunikační systém pro zdravotnictví, systém řízení dronů, aplikace strojového učení nebo robotika – to jsou některé práce, které se prosadili v letošním hodnocení.

Český Siemens udělil Ceny Wernera von Siemense za rok 2023 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Vítězné práce z oblastí technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla udělena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za překonání překážek ve studiu a za absolventské práce na téma Průmysl 4.0 a Chytrá infrastruktura a energetika.  

Odborné poroty vybíraly z 496 přihlášek, 20 oceněných si rozdělilo jeden milion korun. Z celkového počtu přihlášených tvořily 29 % ženy, mezi oceněnými pak představují 25 %. První příčku v počtu ocenění získalo České vysoké učení technické v Praze (6 oceněných), následuje Akademie věd ČR (5 oceněných) a Vysoké učení technické v Brně (3 ocenění), Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita (po 2 oceněních), Univerzita Karlova a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (po 1 oceněném). Od začátku pořádání soutěže bylo mezi vítěze rozděleno 16,4 milionu Kč.

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá již 26 let český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 60 odborníků, zástupců akademické obce a neziskových organizací. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

https://www.cenasiemens.cz/

Přehled oceněných podle kategorií:

Kategorie/Odměna* 

Jméno/Univerzita/Vedoucí práce 

Název práce 

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

 

300 000 Kč 

 

 

RNDr. Tomáš Slanina,              Ph.D. 

Mgr. David Dunlop         

Mgr. Lucie Ludvíková,              Ph.D. 

 

Akademie věd ČR 

Ústav organické chemie a biochemie 

(Anti)Aromaticita excitovaných stavů vysvětluje proč azulen porušuje Kashovo pravidlo 

Nejlepší pedagogický pracovník 

 

50 000 Kč 

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta strojního inženýrství 

Nejlepší diplomová práce, 1. místo 

 

55 000 Kč student 

55 000 Kč vedoucí práce 

  

Mgr. Dominik Vašinka 

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta 

 

Vedoucí: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D. 

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta 

Aplikace strojového učení v kvantovém měření 

Nejlepší diplomová práce, 2. místo a Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 

 

35 000 Kč studentka

35 000 Kč vedoucí práce 

 

30 000 Kč Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 

Ing. Jekatěrina              Jaroslavceva 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta elektrotechnická 

 

Vedoucí: prof. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta elektrotechnická 

Nový algoritmus pro spojování 3D energetických depozitů založený na grafových neuronových sítích pro experiment CMS na velkém hadronovém urychlovači v CERNu 

Nejlepší diplomová práce, 3. místo 

 

25 000 Kč student 

25 000 Kč vedoucí práce 

  

Mgr. Václav Brabec 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Přírodovědecká fakulta 

 

Vedoucí: Mgr. David Doležel, Ph.D. 

Akademie věd ČR, Biologické centrum - Entomologický ústav 

In silico a funkční analýza hodinového proteinu TIMELESS-M 

Nejlepší disertační práce, 1. místo a uznání poroty za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

 

70 000 Kč studentka

70 000 Kč školitel 

  

RNDr. Kateřina Snopková, Ph.D. 

Masarykova univerzita 

Lékařská fakulta 

 

Školitel: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. 

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta 

Genomika bakteriocinogenních gammaproteobakterií a analýza nově popsaných bakteriocinů 

Nejlepší disertační práce, 2. místo 

 

40 000 Kč student 

40 000 Kč školitel 

  

Ing. Vojtěch Spurný, Ph.D. 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta elektrotechnická 

 

Školitel: doc. Ing. Martin              Saska,  Dr. rer. Nat.

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta elektrotechnická 

Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů 

Nejlepší disertační práce, 3. místo  

 

30 000 Kč student 

30 000 Kč školitel práce 

 

 

Mgr. Michal Šimek, Ph.D. 

Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta 

 

Školitel: Dr. habil Ullrich              Jahn, Ph.D. 

Akademie věd ČR 

Ústav organické chemie a biochemie 

Tandem anionický sigmatropní přesmyk/radikálové reakce a jeho využití v totální syntéze přírodních látek 

Ocenění za překonání překážek při studiu 

 

50 000 Kč 

Ing. Veronika Kamenská 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0 

 

30 000 Kč 

Ing. Erik Derner, Ph.D. 

České vysoké učení v Praze  

Fakulta elektrotechnická 

Efektivní metody pro učení modelů a řízení v robotice 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura 

 

30 000 Kč 

Ing. Marek Kollmann 

Vysoké učení technické v Brně  

Fakulta strojního inženýrství 

  

Plánování výroby tepla a elektřiny v zařízení na energetické využití odpadu s využitím strojového učení 

Čestné uznání poroty za nejlepší diplomovou práci na téma Průmysl 4.0 s inovativním přístupem k propojení Průmyslu 4.0 a biomedicíny 

Ing. Věra Šramhauserová 

Technická univerzita v Liberci  

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií  

Prototyp IoT komunikačního zařízení k digitalizaci ve zdravotnictví 

 

Hodnocení článku: