Jste zde

Výuka systémové instalace KNX na FEKT VUT v Brně

Již několikátý semestr v řadě je na FEKT VUT v Brně zařazena do výuky systémová instalace KNX. Stejně tomu tak je i v probíhajícím zimním semestru školního roku 2023/2024.

Každé laboratorní cvičení je zahájeno krátkým testem, aby si vyučující ověřil zda se studenti s danou problematikou předem seznámili. Dále mají studenti k dispozici zadání laboratorní úlohy, kde je popsána konkrétní úloha na které mají pracovat, její schéma zapojení (viz. obr. níže) a také postup práce v sw ETS6.Úloha je zameřena na vyzkoušení funkcí systému KNX jakou jsou ovládání osvětlení a žaluzií a nastavení různých scén.

Po zapojení úlohy studenty na pracovišti provede vyučující kontrolu a poté studenti pracují na vytvoření projektu v sw ETS6. Po vytvoření projektu propojí PC s instalací a nahrají konfiguraci do přístrojů.  Po odzkoušení funkčnosti a odstranění případných nedostatků, jsou vyučujícím ohodnocení příslušným počtem bodů.

www.knxcz.cz

Hodnocení článku: