Jste zde

Vítězka soutěže IT SPYa z FEL ČVUT v Praze navrhla unikátní algoritmus pro autonomní drony a roboty

12. ročník soutěže nejlepších diplomových prací z oblasti IT, do které se zapojilo téměř 1300 studentů z 13 předních českých i slovenských vysokých škol, zná vítěze.

Ve středu 8. 12. 2021 vybírala v online finále odborná porota složená z 19 akademiků i profesionálů z IT businessu nejlepší tři diplomové práce uplynulého akademického roku. Hlavní cenu získala Jindřiška Deckerová, absolventka Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, stříbrnou příčku obsadil Patrik Goldschmidt z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Této práci patřila i Cena veřejnosti. Na třetí příčce se pak umístil projekt Matúše Goliaše z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Vítězka soutěže Jindřiška Deckerová (Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze) se ve své práci nazvané „Zobecněné problémy se směrováním se souvislými sousedstvími“ věnovala unikátnímu algoritmu pro hledání optimální cesty, což demonstrovala na autonomních dronech a robotech při skenování interiérů budov a focení objektů. „Závěrečné velmi vyrovnané hodnocení poroty pouze potvrzuje vysokou úroveň finálových prací. Rozdíl v bodování jednotlivých prací byl opravdu zanedbatelný, proto do poslední chvíle nebylo jednoznačné, komu budou patřit pomyslné medaile. Na vítězné práci mě zaujalo, že spojuje vysokou teoretičnost s praktickým využitím v robotice. Jde o složitý teoretický optimalizační problém, avšak projekt vyniká i velmi kvalitně zpracovanou praktickou částí. Práce zaujala celou porotu hloubkou řešení, precizností zpracování i aplikovatelností na různé problémy. Kombinuje softwarový svět a umělou inteligenci s reálným světem prostřednictvím robotů,“ hodnotí letošní finále i vítěznou práci předseda poroty Jiří Vokřínek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Druhou příčku a zároveň Cenu veřejnosti získal Patrik Goldschmidt (Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně) s prací „Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení“. Autor se věnoval rychlejšímu odhalování častých a velmi nebezpečných kybernetických útoků. Aplikace, která využívá metody strojového učení, může pomoci při ochraně internetové infrastruktury. Práce porotce zaujala tím, jak komplexně využívá celou řadu teoretických principů, které jsou však již v současnosti aplikovány v praxi.

Bronzovou medaili obdržel Matúš Goliaš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) za práci “Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu”. Jde o metodu vyhodnocení tzv. slepé skvrny zrakového nervu oka s cílem přesnější diagnostiky očních nemocí. Metoda má za cíl pomoci včasnému odhalení onemocnění zraku, zejména zeleného zákalu, který je celosvětově nejčastější příčinou slepoty. Autor chystá projekt dále rozvíjet ve spolupráci s lékaři.

Kompletní přehled finálových výsledků 12. ročníku soutěže IT SPY:

Výsledné pořadí Jméno finalisty Název soutěžní diplomové práce Název přihlašující vysoké školy
1. Jindřiška Deckerová Zobecněné problémy se směrováním se souvislými sousedstvími České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
2. Patrik Goldschmidt Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií
3. Matúš Goliaš Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta
4. – 8. místo (seřazeno abecedně) Sára Juranková Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky
Lukáš Kuhajda Omezení šumu signálu v genetických přepínačích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd
Daniel Kyselica Pokročilé algoritmy pro segmentace vesmírných odbírů astronomické snímky Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filip Svoboda Agilní adaptace pro výzkumnou laboratoř Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky
Jan Tománek Profilování haldy s nízkou latencí České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií

Práce jsou k dispozici na webu https://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/.

Hodnocení článku: