Jste zde

Stavebnici ve výuce nahrazuje digitální dvojče

Virtualizace, digitální modely i fyzické modely mohou být přínosem i pro studentské projekty a výuku. Zajímavý příklad představil na MSV Ústav výrobních strojů a zařízení Fakulty Strojní ČVUT.

Hlavním motivem vzniku projektu je vysvětlení procesu tvorby programu pro virtuální model stroje. Tento standardizovaný postup umožňuje zrychlit vývoj software a zajistit možnost jeho modifikace v průběhu životního cyklu zařízení při dosažení co nejkratší doby odstávky. Některé výhody digitální dvojče přináší již při výuce.
Předně fyzický model zařízení není vždy jednoduše dostupný všem studentům. Využití virtuálního modelu zpřístupní stejnou úlohu se stejným zadáním široké skupině studentů a to i opakovaně.
U digitálního dvojčete nemůže na rozdíl od fyzického modelu dojít k poškození či změně parametrů opotřebením nebo nesprávným zásahem. Nehrozí také jeho poškození.
Dají se proto využít komplexnější modely, které vycházejí z dražších sad nebo kitů, studenti je fyzicky využívají pouze v úvodní, případně závěrečné fázi. Virtualizací odpadá problém sdílení modelu.

Model stroje

Digitální dvojče

www.fs.cvut.cz
www.rcmt.cvut.cz

Hodnocení článku: