Jste zde

SPŠE Pardubice modernizovala učebnu elektroniky

Modernizace učebny za finanční podpory Nadace ČEZ studentům přinesla nové technologie v oblastech měření, pájení, návrhu a realizace DPS.

Základem učebny jsou montážní stoly, na kterých musí být tolik prostoru, aby vedle sebe mohli pracovat dva žáci, a to nejen z důvodu návrhů desek plošných spojů, ale také jejich osazování součástkami, prací na výpočetní technice a v neposlední řadě změření parametrů výrobku a ověření funkčnosti zapojení. Montážní stoly byly tedy nejdražší položkou našeho nákupu. Každý stůl bude postupně dovybaven měřicí technikou, tak aby pracoviště pro dva žáky vždy obsahovalo zdroje, generátory funkcí, digitální osciloskopy, multimetry, digitální měřiče LCR, a to vždy po dvou kusech na jeden stůl. Dále bude stůl vybaven jedním kusem horkovzdušné stanice. Ze získaného peněžního grantu byly zakoupeny 3 x laboratorní zdroje, 3 x generátory funkcí, 8 x klešťový multimetr, 2 x digitální osciloskop, 4 x měřič LCR a 8 x pracovní stoly s osvětlením na dálkové ovládání. Pro vrtání desek plošných spojů byla zakoupena stolní vrtačka a pro řezání chladičových profilů pásová pila. Pro pájení SMD montáže byly zakoupeny dva kusy horkovzdušných stanic.

Takto vybavená učebna pomůže zkvalitnit výuku a žákům umožní ověřování jejich praktických dovedností a znalostí získaných v průběhu studia. Celková výše podpory Nadace ČEZ z programu Podpora regionů činila 300 tisíc Kč.

Ještě nedávno se přitom na stejné učebně učilo ruční obrábění. Učebna byla vybavena dílenskými stoly se svěráky a nástroji pro ruční obrábění materiálu. Tak jak postupně rostly požadavky na výuku praktické elektroniky v průřezu všech ročníků, začaly se učebny pro praktickou výuku předělávat na moderní laboratoře. V těchto učebnách se začala učit praktická odborná elektronika, která se však od začátku potýkala s nedostatkem měřící techniky.. Nejdůležitější částí modernizace bylo pořízení pracovních stolů a základního měřícího vybavení.

https://www.spse.cz/clanek.php?id=1019

Hodnocení článku: