Jste zde

Pokud jste jednou ambasadorem NI, nejste sami

Firmy podporují výuku na univerzitách různými způsoby. V National Instruments (NI) zvolili vlastní cestu, která je originální a velmi zajímavá. Lektorem programu je totiž vždy jeden ze studentů.

Celosvětový NI Student Ambassador program úspěšně běží i v České republice na ZČU v Plzni, ČVUT v Praze a VUT Brno. Na první pohled se může zdát, že jde o obyčejný seminář programování v LabVIEW, skutečnost je ale daleko zajímavější. Semináře nejsou jakkoli povinné, nepomohou levně získat kredity, ani nemají přímou vazbu na běžnou výuku. Přesto se významně zapojují do života univerzit i do mnoha studentských i výzkumných projektů. Ambasadoři totiž nepřináší jen materiály, metodiku a dril, ale zejména osobní zkušenost. Většina z nich předtím, než se ujmou své role, absolvuje letní stáž u NI a seznámí se tak nejen s technikou, ale zejména s kulturou a postupy NI.

Měli jsme možnost položit pár otázek koordinátorovi programu Tomaszi Kachnicovi (NI Academic Programs Specialist pro střední a východní Evropu - T.K.) a Janu Křížovi, současnému  LabVIEW Student ambasadorovi na ČVUT (J.K).

 
  • Při povrchním pohledu se zdá, že ambasadoři v programu pomáhají se semináři a spojují lidi, které to zajímá. Můžete vysvětlit roli ambasadorů z vaší perspektivy?

T.K.: První a nejdůležitější rolí LabVIEW Student Ambasadorů (ve zkratce LSA) je výuka. Proto věnujeme velkou péči tomu, aby LSA byli lidé, kteří znají velmi dobře LabVIEW, zároveň pracovali na konkrétních projektech a jsou schopni efektivně sdílet své znalosti s ostatními. Každý LSA musí mít minimálně certifikaci CLAD (Certified Associate LabVIEW Developer), v praxi mají většinou o jeden stupeň vyšší. Každý LSA také podporuje náborový program NI a pomáhá účastníkům svých kurzů s jejich projekty.

J.K.: Úkolem LSA je výuka, nejen podpora. To znamená vedení kurzu, včetně marketingu a řízení kurzu. Již tento způsob přípravy zaujme řadu lidí, které chytí LabVIEW a zařízení NI. Pro ně se LSA stává také konzultantem a pomáhá jim s jejich projekty. LSA je konzultantem i pro vyučující, kteří se chtějí seznámit s novinkami od NI.

 
  • Jsou LabVIEW workshopy nějak integrovány do oficiálních studijních programů českých univerzit?

T.K.: Program ambasadorů i jimi organizované semináře jsou zcela samostatné a umožňují studentům aktivně rozšířit své znalosti. Pokud uspějí v závěrečném certifikačním testu, získají firmami a praxí ceněnou certifikaci, která je navíc k jejich absolutoriu.

 
  • Jak LSA program a kurzy kopírují společné osnovy? Mají LSA prostor pokrýt specifická témata například ve cvičeních nebo projektech? Má NI nějakou sdílenou knihovnu podobných příkladů?

T.K.: Společné osnovy jsou základem. Standardně jsou připraveny pro 5 týdnů výuky, kde je každá lekce s ukázkou propojena se zadání vlastní domácí úlohy. V šestém týdnu probíhá certifikační test. Všichni studenti mají přístup do diskuzní skupiny a knihovny, která jim umožňuje najít materiály potřebné k absolvování kurzu a vyřešení úloh.

J.K.: Při přípravě kurzu sledujeme základní témata osnov školení LabVIEW Core 1 a LabVIEW Core 2. Tím, že je čas stlačen do pěti týdnů, předpokládá se, že posluchači zvládnou domácí přípravu a úlohy. To ale automaticky neznamená, že kurz pouze kopíruje osnovy. Každý LSA má dostatek prostoru dělat kurzy po svém. Materiály tak tvoří jen páteř kurzů, ukázky, domácí úlohy i projekty přizpůsobujeme tomu, čemu se věnujeme u nás na univerzitě.

 
  • Zapojují se ambasadoři  do výzkumných programů univerzit? Můžete uvést konkrétní příklad, kde se LSA a technologie NI zapojili?

T. K.: Letos dva LSA  pracují v CERN – Patryk z Polska a Izabela z Rumunska. Jsem si jistý, že to je nejlepší dostupný příklad velkého výzkumu. Máme ale také řadu dalších LSA, kteří při svém PhD studiu a následné vědecké práci zkušenosti i technologii využívají.

J.K.: Na ČVUT máme aktuálně řadu projektů, které využívají naše zkušenosti a hardware NI, mimo jiné na fakultě strojírenství. Je skvělé zapojovat se do nich a pomoci lidem dělat věci rychle a jednoduše. Jedním docela velkým a známým příkladem jsou konstrukční práce na formulích pro studentské závody. Ambasador může díky svým zkušenostem z NI  vždy najít zajímavé projekty, kterým může přispět.   

 
  • Jak složité je stát se ambasadorem?

T. K.: Jsou dvě možnosti. První je projít v National Instruments letní Summer Engineering Internship program. Tuto cestu preferujeme, protože  máme dostatek času poznat se vzájemně a kandidátovi pomoci stát se uznávaným a profesionálním instruktorem. Vedle toho mají zájemci možnost přihlásit se kdykoli. Pokud mají dostatečnou motivaci zkusit to, mohou poslat své CV a motivační dopis na adresu niee.recruiting.team@ni.com.

J.K.: Pokud pomineme stránku znalostí, je potřeba mít  množství entuziasmu, ambicí a silné vůle dělat věci lépe a aktivně tvořit něco navíc.  

 
  • Můžete uvést nějaké výhody, které mohou kandidátovi pomoci dosáhnout na post ambasadora?

T. K.: Jednoznačně nejlepší je absolvovat Summer Engineering Internship program. Dále je důležitá komunikativnost, otevřenost pro práci s lidmi, schopnost pomáhat ostatním a pozitivní přístup. Po technické stránce jsou silným doporučením vlastní projekty, které kandidát zpracoval a které ukazují jeho schopnosti dobrého inženýra.

J.K.: Očekává se odpověď „Znát LabVIEW“, ale důležitější je mít kuráž řídit vlastní projekt. Jako LSA musíte kurz zvládnout po organizační i marketingové stránce. Pokud tedy cítíte, že dokážete něco postavit a udělat pro to něco navíc, můžete pozice ambasadora dosáhnout snadno.

 
  • Co mohou kandidáti očekávat od zmíněných letních stáží?

T. K.: NI nabízí jeden z nejlepších programů stáží na světě. Jak bylo řečeno, oficiálně se jmenuje Summer Engineering Internship program. Probíhá každoročně od července do konce září, studenti z České republiky v případě nutnosti končí dříve z důvodu začátku výuky na vlastních univerzitách. Všichni stážisté ze střední Evropy přijíždějí do Budapešti. Jejich tříměsíční dobrodružství začíná jedním měsícem intenzivních kurzů, cvičení a projektů. Potom se stážisté zařadí do technických týmů a spolu s ostatními řeší podporu našich zákazníků a obchodních projektů.

J.K. (stáž v Budapešti absolvoval, pozn. HW.cz)Očekávejte velkou výhodu pro svoji budoucnost. Není to jen jako letní brigáda. Je to velká šance naučit se pracovat velmi dobře s LabVIEW, osahat si hardware NI, poznat nové prostředí a potkat spoustu nových lidí. Najednou jste s novými zajímavými lidmi, máte smysluplnou práci v Budapešti a to vám z celého léta udělá jeden neskutečně barevný příběh.

 
  • Jak aktivní je komunita ambasadorů?

T. K.:  V současnosti máme  kolem stovky aktivních LSA po celém světě. Kolem dvaceti z nich pracuje ve střední a východní Evropě. Velice často na fóru diskutují cvičení i konkrétní projekty, zařazované do výukového programu. Každoročně pořádáme LSA Summit, kde se ambasadoři setkávají, učí se nové věci a zároveň společně řeší, jak program vylepšit pro budoucnost. Letošní tým LSA Summitu je na snímku.

J.K.: Ambasadoři společně vytvářejí nové věci. Nenajdete mezi nimi lidi, kteří čekají, až jim někdo řekne, co mají dělat. Ambasadoři chtějí vyvíjet nové věci, zvyšovat efektivitu, pomáhat ostatním a také zdokonalovat kurzy, které vedou. Takže pokud jste jednou ambasadorem NI, nejste sami.

 

Redakce HW serveru děkuje za odpovědi.

 
Hodnocení článku: