Jste zde

Inprofo Lab Podnikatelské fakulty VUT – prostor pro rozjezd podnikání

Profesní program Entrepreneurship and Small Business Development se inspiruje od finských partnerů, kde podobné programy fungují přes 20 let. Zásadním prvkem je rozvoj praktických dovedností v rámci týmového učení.

Inprofo je nová laboratoř pro profesní vzdělávání a aplikovaný výzkum v oblasti podnikání. Studenti Fakulty podnikatelské VUT zde mohou najít zázemí pro své budoucí podnikatelské nápady, sloužit bude i studentům anglického programu zaměřeného na rozvoj malého podnikání. Nové prostory pro jejich začínající firmy zde otevřeli zástupci fakulty ve středu 27. listopadu 2019.

„Inprofo Lab je prostor pro rozvoj praktické výuky v oblasti podnikání a strategického rozvoje podniků. Tady bude probíhat praktická výuka v rámci profesního programu Entrepreneurship and Small Business Development. Zároveň je to místo, které bude centrem rozvoje nových přístupů v učení podnikatelských dovedností, managementu a marketingu. Prostor plánujeme využít i pro projekty aplikovaného výzkumu. S potenciálem laboratoře počítáme rovněž pro nově akreditovaný navazující magisterský program Strategický rozvoj podniku. Jde o aktivitu, která má ambice podpořit rozvoj týmových principů výuky v rámci celé fakulty,“ říká Robert Zich, ředitel Ústavu managementu na Fakultě podnikatelské a současně garant programu zaměřeného na podnikavost.
 „Rádi bychom tímto dali prostor nejen našim studentům, ale i firmám, aby zde rozvinuly možnosti budoucí spolupráce. Tato nová laboratoř dává prostor jak prohloubení podnikatelských dovedností studentů, tak jejich vědomostí v oblasti managementu či marketingu. A právě zde vidíme velký prostor pro spolupráci s firemními partnery,“ uvádí děkan Fakulty podnikatelské Stanislav Škapa.

Zmiňovaný program čerpá inspiraci od finských partnerů Fakulty podnikatelské. Ve Finsku podobné programy fungují už více než 20 let, zásadním prvkem je přitom rozvoj praktických dovedností v rámci týmového učení. „Řešení reálných problémů je základem celého studia. Spolupráce s Finskem, konkrétně s univerzitou v Tampere, je pro nás zcela zásadní. Je založena na dlouhodobém partnerství a pomáhá nám vytvářet mezinárodní prostředí studia,“ doplnil Zich. Řešení podnikatelských aktivit v rámci reálné firmy, kterou studenti zakládají nejpozději na začátku druhého ročníku, vytváří maximální prostor pro praktickou zkušenost. „Tento přístup klade nové nároky jak na pedagogy, tak na samotné studenty. Role učitelů je často spíše v koučovaní a studenti si sami rozhodují nejen o tématech, ale i o formě výuky. Práce v týmu je výzvou pro všechny,“ dodal Zich.

Studijní program Entrepreneurship and Small Business Development na fakultě funguje od září 2018 a v současné době ho studuje přibližně 50 studentů. „V Inprofo Lab budeme realizovat virtuální i reálné podnikání, budeme zde sdílet své zkušenosti, díky čemuž se můžeme učit i v rámci komunity,“ uvádí Martin Očko, student anglického programu na rozvoj malého podnikání, a jeho kolega Ondřej Šesták dodává: „Otevřením nových prostor se pro nás stane interakce a spolupráce s kolegy z prvního ročníku mnohem snazší a pohodlnější. Těším se, co všechno společně vytvoříme.“

https://www.vutbr.cz

Hodnocení článku: