Jste zde

Dokumentace

Klávesnice pro PC

Jednotlivých typů klávesnic je velké množství. Jsou ale z hlediska datové komunikace stejné. Dále se bude popis týkat klávesnice firmy CHICONY KB-5192 se 102 klávesami. Klávesnice je v této části popsána z hlediska připojení k počítači, komunikačního protokolu, kódování jednotlivých kláves a rozmístění kláves. Veškeré časové průběhy byly odečteny pomocí logického analyzátoru. Literatura jež by popisovala dále uvedené nebyla k dispozici.

Myš (Mouse) RS 232

Tato stránka popíše připojení myši k počítači, komunikační protokol a kódování pohybu myši. Kódování pohybu dvoutlačítkové myši (Microsoft Mouse) se liší od kódování třítlačítkové myši (Mouse System Mouse) a popsáno bude obojí. Veškeré časové průběhy byly odečteny pomocí logického analyzátoru. Literatura jež by popisovala dále uvedené nebyla k dispozici.

Stránky