Jste zde

Climate Action Kit – IoT kit spojuje výuku o technice a životním prostředí

Climate Action Kit od firmy Inksmith pomáhá učitelům a studentům poznávat, jak pomocí programování řešit problémy životního prostředí, jako je odlesňování.  

 

Výukové nástroje sady Climate Action Kit založené na projektech pomáhají učit studenty, jak uplatňovat technologie při řešení problémů současného světa z pohledu Cílů udržitelného rozvoje podle OSN (UN SDG). Každý projekt nabízí jedinečnou praktickou příležitost k výuce napříč učebními osnovami. Studenti jsou podněcováni ke spolupráci ve skupinách i samostatné práci, a to v učebně i na dálku. Studenti všech úrovní si osvojí programátorské a designérské dovednosti prostřednictvím různých experimentálních vzdělávacích soutěží, jejichž cílem je navrhovat řešení pomocí BBC micro:bit a vytvářet jejich prototypy. 

Sada Climate Action Kit od společnosti InkSmith se nově pyšní označením Made in Canada a pomáhá studentům řešit problémy související s klimatickou změnou prostřednictvím výuky založené na soutěžích. Představuje studentům různé klimatické problémy související s Cílem 15: Život na souši. Projekty umožní studentům seznamovat se s řadou témat, jako je odlesňování či splavování úrodné půdy, a podněcují je k navrhování vlastních řešení, jako jsou automatické stroje na vysazování stromů či automatické zavlažovací systémy pro vertikální či interiérové pěstírny. Každý z následujících projektů v souladu s učebními osnovami podporuje rozvoj kritického myšlení a osvojování schopností řešit problémy související pokročilým zemědělstvím, odlesňováním, uhlíkovým zemědělstvím, chovem hmyzu a rostlinami a opylovači.

Sada Climate Action Kit, která je nově k dispozici v distribuci Farnell, zahrnuje: 

  • Všechny motory, snímače a příslušenství potřebné k řešení spousty různých projektů souvisejících s klimatem.
  • Vzdělávací materiály a učební osnovy pro pět lekcí založených na projektech (Odlesňování, Rostliny a opylovači, Chov hmyzu, Uhlíkové zemědělství a Pokročilé zemědělství) 
  • Sady online kurzů v souladu s učebními osnovami pro dobu pandemie COVIDu byly navrženy interními vzdělávacími experty společnosti InkSmith a jsou vhodné k výuce na dálku i prezenční nebo hybridní výuce.
  • Jedna rozvětvovací deska pro připojení zařízení BBC micro:bit v rámci projektů zaměřených na klimatickou změnu
  • Doprovodný průvodce pro učitele s intuitivními pokyny 

Sada Climate Action Kit vyžaduje zařízení BBC micro:bit, které se prodává samostatně.

Podle Farnellu je Climate Action Kit dokonalý nástroj pro moderní učitele, kteří chtějí stimulovat výuku založenou na otázkách a inspirovat studenty k řešení problémů současného světa pomocí technologií. Technologie jsou tím nejlepším, co můžeme mladým budoucím vůdčím osobnostem nabídnout, aby si osvojily dovednosti a schopnosti k řešení zásadních globálních problémů, jako je chudoba, klimatická změna nebo sociální nespravedlnost. Distribuční síť společnosti Farnell umožní výrazně zlepšit celosvětovou dostupnost komplexních praktických výukových nástrojů od společnosti InkSmith a pomůže učitelům poskytovat studentům na všech úrovních možnosti kreativní výuky napříč studijními osnovami. 

Pro Inksmith globální distribuční partnerství Farnell znamená, že učitelé po celém světě si budou moci pořídit sadu Climate Action Kit a budou moci využívat cenné možnosti výuky digitálních technologií, kritického myšlení a designérských dovedností, které nabízí. Je pro nás důležité podporovat novou generaci tvůrců, programátorů a řešitelů problémů, a to tak, aby co nejvíc z nich mělo rovné příležitosti – bez ohledu na socioekonomická a nyní i geografická omezení. Globální cíle OSN jsou hnacím motorem toho, co děláme, a toto partnerství nám pomáhá plnit naše poslání.“

Farnell spolupracuje s řadou vzdělávacích organizací na podpoře strategického zavádění výukových řešení STEM do učeben a má na skladě širokou řadu vzdělávacích zařízení, která lze dodat v množství potřebném pro učebny nebo celé školy. Společnost Farnell dokáže také nabídnout pomoc s pořizováním a bundlováním zařízení pro velké programy na míru, jako je program Super:bit v Norsku.

Sada Climate Action Kit od společnosti InkSmith je v Evropě prodávána společností Farnell.

Hodnocení článku: