Jste zde

Ceny Wernera von Siemense akcentují aktuální technologická témata

Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl vyhlášen. Hlavními tématy se tentokrát staly Průmysl 4.0, chytrá infrastruktura a energetika.

Letošní ročník ceny Wernera von Siemense, který byl právě otevřen pro podávání přihlášek, se přiklonil na stranu technologických témat. Je proto pravděpodobné, že mezi přihlášenými diplomovými a absolventskými pracemi bude řada zajímavých projektů. V letošním ročníku mají koncept Průmyslu 4.0 a chytrá infrastruktura své vlastní kategorie, takže smart technologie zcela jistě nezůstane v ústraní. Tento posun je dobrým signálem zejména pro absolventy technických univerzit, protože v minulosti u poroty často získaly větší pozornost práce z biologických nebo medicínských oborů.

To, že průmysl 4.0 patří mezi hlavní témata soutěže ukazuje, že problematika je pro společnost důležitá. Do této kategorie jsou zahrnuty například kyberneticko-fyzické systémy, systémová integrace, datová úložiště, analýza velkých dat, průmyslová komunikace a komunikační infrastruktura, aditivní výroba, rozšířená a virtuální realita, autonomní roboty nebo kybernetika a umělá inteligence. Tato kategorie reflektuje současné potřeby vývoje společnosti v rámci čtvrté průmyslové revoluce.

Do oblasti chytré infrastruktury a energetiky tematicky spadají zejména chytré sítě, výroba, přenos a akumulace elektrické energie, snižování emisí, obnovitelné zdroje energie, řešení pro elektromobilitu (se zaměřením na řízení dobíjení, dobíjecí infrastrukturu a vehicle to grid), kybernetická bezpečnost, automatizace a digitalizace přenosové a distribuční soustavy, automatizace a řídicí systémy budov, HVAC systémy, požární bezpečnost a bezpečnostní technologie.

Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 23 letech rozdělila mezi 410 studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 13,4 milionů korun. Letošní ročník v osmi kategoriích rozdělí 900 000 Kč, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění získají i vedoucí prací.

Vyhlašované kategorie:

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým) 
2. Nejlepší pedagogický pracovník
3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce)
4. Nejlepší disertační práce (první tři místa + vedoucí práce)
5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia)
6. Zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

„Poznání a vzdělání je základem každého pokroku. Studentům, mladým vědcům a jejich pedagogům chceme ukázat, za jak důležitou jejich roli ve společnosti považujeme,“ uvedl k zahájení soutěže Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz až do 30. listopadu 2021.

Hodnocení článku: