Jste zde

AMPER INOVÁTORIUM představí projekty technických univerzit i startupy

Na AMPER INOVÁTORIU 2024 v Hale F budou představeny výstupy výzkumných prací a projektů vysokých škol a inovace startupových firem.

Přihlášeno je 7 vysokých škol s elektrotechnickým zaměřením z České a Slovenské republiky:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislavě (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
  • Žilinská univerzita v Žilině (Fakulta elektrotechniky a informačních technologií)
  • Vysoké učení technické v Brně (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií)
  • České vysoké učení technické v Praze (Fakulta elektrotechnická)
  • Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta elektrotechnická)
  • Technická univerzita v Liberci (Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií)

V rámci tohoto postoru se představí také vybrané firmy startupové scény, například :

  • Averture – vývojář a distributor EDA/CAD řešení,
  • Cube IT – systémový integrátor a vývoj firemních IT řešení
  • Light Seekers – firma se zabývá vývojem a aplikacemi světelných instalací

https://www.amper.cz/

Hodnocení článku: