Jste zde

125 let oslaví VUT několika konferencemi

V rámci oslav univerzita plánuje více než dvě desítky akcí, které budou propojeny tématem technického vzdělávání a jeho role v oblasti technologií a inovací.

V současnosti VUT dosahuje excelentních výsledků nejen v tradičních technických oborech, ale také v oblastech, které souvisí s technologiemi budoucnosti, jako jsou polovodičové technologie, mikroskopie, vesmírné a letecké technologie, umělá inteligence a kyberbezpečnost nebo environmentální inženýrství či cirkulární ekonomika. Díky zastoupení výtvarných oborů, architektury a designu může univerzita nabízet propojení technického a uměleckého světa a rozvíjet tak unikátním způsobem kreativitu v technickém výzkumu a vzdělávání.

Jubileum není jen příležitostí k ohlédnutí za dlouhou a úspěšnou cestou, ale také k představení vizí a témat, které utvářejí současné i budoucí směřování univerzity. Jedním z nejdůležitějších je význam technického vzdělávání pro rozvoj technologické excelence a konkurenceschopnosti České republiky, ale také Evropské unie.

VUT se podporou technického vzdělávání dlouhodobě zabývá a podniká konkrétní kroky, které propojují klíčové aktéry. Příkladem je kulatý stůl o technickém vzdělávání, který se na půdě univerzity konal za účasti zástupců státní správy, předních českých univerzit a zástupců hi-tech průmyslu.Na toto diskusní setkání navazuje několik mezinárodních akcí pořádaných VUT, které se problematice technického vzdělávání budou věnovat z evropského pohledu. V dubnu to bude setkání Task Force Learning and Teaching evropské výzkumné sítě prestižních technických univerzit CESAER, kde budou její členové jednat o budoucnosti technického vzdělávání. Následně v květnu bude VUT hostit Valné shromáždění Evropské univerzity EULiST, kterou tvoří deset převážně technicky zaměřených evropských univerzit. Obě akce jsou plánovány jako klíčová příprava na nadcházející podzimní Mezinárodní konferenci k technickému vzdělávání.

Vysoké učení technické v Brně připravuje také řadu dalších akcí a aktivit, které budou přímo spojeny s tématem rozvoje technologií a inovací v oblastech, jako jsou například kosmické inženýrství, jaderná energetika, environmentální inženýrství či polovodičové technologie.

Více informací a přehled akcí najdete na webu vut.cz/125

Hodnocení článku: