Jste zde

ZČU připravuje CAMPO ARDUINO pro středoškoláky

O prázdninách se na Západočeské univerzitě v Plzni opět rozběhnou oblíbené letní školy. Letní školy se zaměřují na nejrůznější věkové skupiny, od žáků základních škol přes středoškoláky a vysokoškoláky až po širokou veřejnost. Do kurzů je možné hlásit se již nyní. 
 

Čtvrtý ročník letního kybernetického soustředění je určen studentům středních škol včetně víceletých gymnázií a žákům 2. stupně základních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat. Řešit budou jednoduché úlohy, jako je jízda po čáře nebo dosažení cíle. V průběhu soustředění budou probíhat soutěže o ceny.

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 8.–12. 8. 2016
Místo konání: Katedra kybernetiky a centrum NTIS FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2016
Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: campardu@kky.zcu.cz    
Podrobné informace a přihláška: campoarduino.zcu.cz 
 

Hodnocení článku: