Jste zde

Výsledky výzkumu autonomního řízení bude uvádět do praxe nový spin-off VŠB-TUO

Jako první produkt nabízí systém Drive-by-Wire Car Interface 2 pro vývoj asistenčních systémů a automatizovaného řízení v osobních automobilech. Zařízení vzniklo díky dlouhodobé spolupráci výzkumníků univerzity se společností Valeo, která bude jedním z odběratelů.  

Systém slouží firmám jako východisko pro vývoj jejich vlastních systémů. Není určen pro sériové zavedení, ale klienti ho využijí v testovacích vozech nejen v České republice, ale například i Německu a Japonsku. Drive-by-Wire Car Interface 2 představuje důležitou etapu na cestě za novým produktem, ať už jde o asistenční systém (ADAS), který pomáhá řidiči například při řízení či parkování, nebo ještě pokročilejší autonomní systémy řízení. Nově vzniklá firma autinno zajistí výrobu a prodej licencovaných produktů. Její zástupci plánují komercializaci i dalších výsledků smluvního výzkumu VŠB-TUO v oblasti automobilové elektroniky. Zatímco nově vzniklá společnost bude vyrábět, dodávat zařízení a následně k nim zajišťovat servis, výzkum zůstane doménou VŠB-TUO. Založení spin-off je navíc v souladu se strategickou vizí  SMARAGD a jejím stěžejním projektem REFRESH, který chystají obě ostravské univerzity a Moravskoslezské inovační centrum s cílem přinést do regionu potřebné inovace propojením špičkových vědců, studentů i soukromých firem. 

První generaci Drive-by-Wire výzkumníci vyvinuli během jednoho roku, zhruba stejný čas potřebovali na stávající systém určený pro komercializaci. Cena zařízení se bude pohybovat řádově v desítkách tisíc eur v závislosti na variantě pro konkrétní typ vozidla, výroba spolu s testováním trvá několik týdnů. Podíl z prodaných produktů bude společnost odvádět mateřské univerzitě.  Paralelní vývojový stupeň Drive-by-Wire Truck, jako nezbytný vývojový modul nového prototypu vozidla TATRA s automatizovaným řízením, hodlá využít i kopřivnická Tatra. 

Vznik spin-off společností se ukazuje jako jedna z účinných cest  pro přenos znalostí z akademického prostředí do praxe. VŠB-TUO se podpoře podnikavosti věnuje zejména v rámci vlastního uceleného akceleračního programu Geen Light. Ten za deset let existence podpořil více než 130 podnikatelských záměrů, mezi které patří úspěšné firmy jako Nilmore, Ullmanna či Urbido.

www.autinno.cz 
www.vsb.cz

Hodnocení článku: