Jste zde

VUT: Holky na techniku patří

VUT v Brně se rozhodlo dívky v letošní kampani směřované na uchazeče o studium podpořit a jako první univerzita v Česku tak upozornit na to, že se dívky na technické obory příliš nehlásí.

„Holky, vy nejste na matiku, fyzika je pro vás moc těžká.“ Tohle slýchají dívky od kamarádů, rodičů, někdy i od výchovných poradců. Přitom k šíření podobných stereotypů není důvod. Středoškolačky mají často v těchto předmětech lepší výsledky než jejich spolužáci. Na technické vysoké školy se ale příliš nehlásí, protože si na ně nevěří. VUT v Brně se proto rozhodlo dívky v letošní kampani směřované na uchazeče o studium podpořit a jako první univerzita v Česku tak upozornit na tento fenomén.

„Letošní kampaň Sem patřím chce oslovit uchazečky o studium, ale zároveň si klade za cíl otevřít diskuzi na téma nedostatku žen v technických oborech. Podle odhadů Evropské komise bude v budoucích letech chybět v oblasti informačních a komunikačních technologií až 900 tisíc pracovníků. Pokud by se nám podařilo získat dostatek žen pro studium technických oborů, výrazně by to pomohlo trhu práce. Podle evropského výzkumu, na kterém se podílelo i Centrum SIX VUT, je důvodem malého počtu dívek a žen v technických oborech to, že se studia těchto oborů obávají. Nevěří si na matematiku a fyziku, a to i přesto, že studie ukázaly, že jejich obavy jsou zbytečné. Studentky jsou zodpovědnější, samostatnější a mají vynikající studijní výsledky. Studentky v anonymní anketě například uváděly, že jejich učitel na střední škole jim radil, aby šly studovat raději ekonomiku nebo učitelství zaměřené na fyziku či matematiku, že pedagogická dráha je to pro ně vhodnější než technická škola.

VUT přichází se sérií videí, které problematiku zpracovává z nejrůznějších úhlů. Každý se někdy setkal se stereotypizací toho, co ženy mohou dělat. Odvahu by technicky nadaným studentkám měla dodat nejen kampaň, ale i ambasadorky z jednotlivých fakult VUT. Na webu www.technickyvzato.cz jim můžou mladší dívky napsat jakékoli dotazy a zjistit o životě na VUT víc. 

Mezi fakulty brněnské techniky s nejvyšším podílem studentek patří Fakulta chemická, Fakulta architektury, Fakulta výtvarných umění nebo Fakulta podnikatelská. Na druhém konci tohoto žebříčku je pak Fakulta informačních technologií (8,6 % žen), Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (12,5 %) a Fakulta strojního inženýrství (13 %). Přitom absolventi těchto tří fakult VUT patří mezi nejžádanější a nejlépe placené.

„Všichni mi říkali, že budu učitelka nebo lékařka. Jenže mě bavila i matematika. Nakonec jsem šla studovat informatiku. Obor digitálních technologií je nesmírně perspektivní, dobře placený a velmi flexibilní. Takže pokud budete mít tři děti, ale zároveň budete vědět jak navrhovat weby, jak pracovat s daty, nebo dokážete točit videa na YouTube, tak vás lidé budou chtít,“ myslí si Taťána Le Moigne, ředitelka české a slovenské pobočky společnosti Google, která iniciativu VUT směrem k ženám velmi uvítala a stala se tváří jednoho z doprovodných videí.

Že se ženy bojí IT oborů zbytečně, dokazují i statistiky společnosti Scio. Průměrný percentil uchazeček o studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně je dokonce vyšší, než v případě uchazečů-mužů. Ženy v testu obecných studijních předpokladů dosáhly v průměru percentilu 63,8, zatímco muži měli percentil 62,1. Celkový podíl žen na brněnské technice, která je počtem studentů největší technickou univerzitou v republice, pomalu roste. Zatímco v roce 2010 bylo na VUT v průměru 23 % žen, v akademickém roce 2016/2017 je to už přes 28 %.

www.technickyvzato.cz 

Hodnocení článku: