Jste zde

Softwarový projekt z 0 na 95% a zpět

Co má dělat vývojář, když dostane zadání. Další z přednášek studentského klubu Silicon Hill.Vývojář Karel Kočí studentům předává zkušenosti z životního cyklu vývojových projektů. Její shlédnutí může být užitečné také pro řadu manažerů, kteří si mohou udělat náhled, co přináší změna zadání v průběhu projektu nebo implementace změn v již běžícím produktu.

Přednáška seznamuje s postupy řízení projektů i se spoluprací managementu a vývojového týmu z pohledu vývojáře. Na praktických příkladech vysvětluje, jak důležitá je fáze zpracování zadání i dokumentace z pohledu dělby práce týmu a volba vhodného jazyka.
Přednáška také vysvětluje, proč je důležité v průběhu celého vývoje software využívat testy a řadu standardních nástrojů pro benchmarky, verzování atd. 

 http://macgyver.sh.cvut.cz/wiki/stredy

Hodnocení článku: