Jste zde

Robotika a umělá inteligence ve finále IT SPY 2023

Nejčastěji se mladí informatici zabývají umělou inteligencí, robotikou, autonomním řízením nebo vývojem algoritmů pro predikci závažných nemocí. Do finále letošního ročníku odborné soutěže nejlepších diplomových prací z informatiky IT SPY 2023 postoupilo celkem 10 nejúspěšnějších projektů.

Ve svých finálových soutěžních pracích IT SPY se mladí vědci zabývali např. metodou pro kvalitnější 3D modelování v animacích či navrhli algoritmus pro přesnější ovládání robotických rukou v průmyslu. Každoročně se mezi tématy finálových projektů IT SPY objevuje zdravotnictví, letos porotu zaujal algoritmus, jež umožní rychle vyhodnotit 3D snímky mozku pacientů, a napomůže tak lékařům odhalit Alzheimerovu chorobu. Do oblasti biochemie směřuje návrh řízení sekvenování nanopórů. Metoda automatizovaného vyhodnocování biomedicínských obrazových dat se již dočkala prezentace na mezinárodní odborné konferenci. Na praktickém ověření své navržené teorie řada autorů spolupracovala s firmami, příkladem je diplomová práce zabývající se algoritmem pro zlepšení personalizovaného doporučování zboží na internetu, jež má široké využití v oblasti e-commerce.

„Letošní vysoká kvalita přihlášených prací nás porotce mile překvapila. Proto jsme se rozhodli, že výjimečně udělíme ve finále více postupových míst, než je v soutěži zvykem,“ vysvětluje předseda poroty, Jiří Vokřínek z Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha.

Pestrost prací zaujala také Bohumíra Zoubka, porotce soutěže IT SPY za společnost Profinit:„Jsou zde prakticky zaměřené práce, které řeší problémy velmi blízké těm, se kterými pomáháme našim zákazníkům. A na druhé straně jsou ve finále zastoupeny také více teoreticky zaměřené práce, spíše základní výzkum, které naopak mají cestu do praxe ještě poměrně dlouhou.“

Tradiční soutěžní kategorií je Cena veřejnosti, jež je spuštěna na webu soutěže www.itspy.cz.

Hodnocení článku: