Jste zde

Projekt Roboprox se zaměří na výzkum robotiky

ROBOPROX se zaměří na využití algoritmů a optimalizačních metod v oblasti plánování výroby a logistiky, energetické efektivity, flexibilního nasazení robotů s vysokou mírou autonomie, bezpečné spolupráce robotů s lidmi v omezeném pracovním prostoru a využití dronů.

Projekt ROBOPROX s celkovým rozpočtem 467,9 mil. Kč byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Evropská komise podpoří v rámci výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK). ROBOPROX je jediným projektem podpořeným v rámci této výzvy, který se zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a průmyslové informatiky. Bude rozvíjet nové metody pro pokročilou průmyslovou výrobu.

Projekt byl připraven ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně (VUT), Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO). Na ČVUT se jedná o skutečně celouniverzitní spolupráci. Podílí se na ní špičkoví výzkumníci a robotici z Fakulty elektrotechnické (FEL), Fakulty strojní (FS), Fakulty stavební (FSv), Fakulty informačních technologií (FIT), Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), který celý projekt také koordinuje. Realizace potrvá až do poloviny roku 2028.

ROBOPROX se zaměří na využití algoritmů a optimalizačních metod v oblasti plánování výroby a logistiky, energetické efektivity, flexibilního nasazení robotů s vysokou mírou autonomie, bezpečné spolupráce robotů s lidmi v omezeném pracovním prostoru a využití dronů. Dále se zaměří na interdisciplinární výzkum na pomezí optimalizace, teorie systémů, a materiálového inženýrství pro návrh, simulaci a výrobu modulárních konstrukcí a povrchové inženýrství.
Řada oblastí, na které bude mít ROBOPROX dopad, je široká a sahá od základního až po aplikovaný výzkum. Výzkumné aktivity jsou rozdělené do dvou hlavních směrů: oblast řízení a optimalizace systémů, materiálů a výroby a oblast robotiky a výpočetních metod pro výrobu. 
Očekává se více než 300 vědeckých publikací, z toho 190 v nejlepších světových časopisech v daném oboru. Záměrem projektu je transformovat tyto špičkové výsledky do podoby konkrétních prototypů, SW, patentů a vytvořit základ pro národní a mezinárodní projekty zaměřené na konkrétní aplikace. Spolupráce bude rozvíjena s řadou průmyslových firem. Mezi partnery, kteří projekt podpořili již při jeho přípravě, jsou například ABB, Škoda Auto, Siemens, Porsche Engineering, Valeo Autoklimatizace, Lasertherm, E.ON Digital Technology, Hofmeister, Packeta, ROTANA nebo start-up RoboTwin.

https://www.cvut.cz/ 

Hodnocení článku: