Jste zde

Odborníky na výrobu kabelů bude vychovávat asociace ve spolupráci s ČVUT

Čtyřsemestrální studijní program má za cíl vychovat odborníky se spektrem znalostí potřebných pro kabelářský obor. Asociace výrobců kabelů (AVK) spolupracuje při jeho realizaci s elektrotechnickou fakultou ČVUT a výrobci kabelů, mezi něž patří například  Prakab.

Důvodem pro vznik projektu je hlavně nedostatek vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří se komplexně orientují v oboru a rozumí nejen kabelům jako takovým, ale také jejich výrobě, využití, logistickým specifikům a v neposlední řadě také zkoušení a certifikaci. Ke vzniku specializovaného kurzu přispěla také skutečnost, že univerzitní školství v české republice nevychovává odborníky s tímto spektrem znalostí právě pro kabelářský obor.

První semestr byl zahájen na počátku března a podle vzdělávacího plánu potrvá do začátku června. Je určen hlavně pro stávající zaměstnance členských organizací AVK. „V tomto prvním semestru pro nás bude zásadní zpětná vazba od lektorů i garantů předmětů. Naším cílem je hlavně naplnění očekávání vysílajících organizací – kabeloven,“ říká Ing. Miroslav Tesař ze společnosti Prakab, který má v AVK na starosti právě vzdělávací témata. „Výroba kabelů je obor, který má před sebou velmi dynamickou a perspektivní budoucnost. Vzhledem ke své specifičnosti není mezi studijními programy žádné univerzity. A to chceme nyní napravit tím, že univerzitám řekneme, jaké znalosti mají mít v oboru vystudovaní specialisté na straně jedné a také přispět k propagaci oboru jako takového, aby univerzity neměly o studenty nouzi“ dodává Ing. Miroslav Tesař. 
Čtyřsemestrální kurz bude zakončen závěrečnou prací studenta na úrovni bakalářské práce. „Kurz není v této chvíli akreditován jako univerzitní vzdělávání, jeho absolventi ale získají diplom vydaný AVK,“ vysvětluje Miroslav Tesař. „Pokud se program setká s kladným přijetím, budeme se snažit společně s univerzitami o opětovné otevření akreditovaného studijního programu ať už na úrovni bakalářské či magisterské,“ uzavírá Miroslav Tesař.

 

Hodnocení článku: