Jste zde

NXP podpoří TU Graz částkou 450 000 dolarů

Nadace NXP Foundation, nezisková organizace NXP Semiconductors, poskytuje 450 000 USD rakouské Technické univerzitě ve Štýrském Hradci (TU Graz) na stipendia a laboratorní vybavení.

Dar pomůže přilákat více mladých talentů do oboru STEM, podpoří místní rozvoj a dále rozšíří angažovanost v závodě ve Štýrském Hradci. Nově otevřená kancelář NXP v Data House v kampusu Inffeldgasse také dále posílí spolupráci mezi univerzitou a dalšími firmami v oboru elektroniky.

Dne 13. listopadu technický ředitel NXP Austria, Wolfgang Steinbauer, oficiálně předal tento finanční dar rektorovi TU Graz, Horstu Bischofovi, v TU Graz Data House. Dar se skládá z grantů ve výši 225 000 USD na financování magisterských stipendií v oblasti informační bezpečnosti a také opatření k jejich propagaci a propagaci. Dalších 225 000 dolarů půjde na zřízení laboratoře pro ultraširokopásmovou technologii (UWB) v Institutu pro komunikační sítě a satelitní komunikaci Technické univerzity ve Štýrském Hradci.

Zdroj obrázku: Lunghammer - TU Graz.

Technologie UWB umožňuje extrémně přesnou lokalizaci a rychlé datové přenosy na krátké vzdálenosti. Nová laboratoř měření UWB má podporovat inovace a aplikace UWB v oblastech, jako jsou komunikace, polohování a senzorová technika. Například testování lokalizačních algoritmů. Finanční prostředky jsou určeny především na financování laboratorního vybavení pro měření výkonnosti systémů, jako jsou například optické sledovací systémy.

Zdroj obrázku:  Lunghammer - TU Graz

Podle rektor TU Graz Horsta Bischofa je potřeba dar primárně vnímat jako financování start-upu. Univerzita věří, že tento příklad inspiruje mnoho dalších sponzorů, aby v budoucnu podpořili stipendisty na TU Graz. Kromě toho chce přispět k tomu, aby byla lokalita ještě atraktivnější pro talentované studenty z celého světa. 
Štýrský Hradec je domovem NXP v Rakousku a potvrzuje tak své hluboké spojení s univerzitou a městem.

www.nxp.com
www.tugraz.at/home

Hodnocení článku: