Jste zde

Nový studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika na FEL ČVUT

Studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika právě prochází akreditačním řízením. Bude zaměřen zejména na propojení znalostí z elektrotechniky, informatiky, biologie a medicíny.

Cílem programu je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie. Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech, i v nejrůznějších manažérských funkcích. Absolventi získají dobrý základ pro samostatnou vědeckou práci  i pro pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách.

Prof. Roman Čmejla o možnostech studia nového programu říká: "Zatímco bakalářský program je společný pro všechny studenty a v závěru studia bude možnost volby ze skupiny více softwarových nebo více hardwarových předmětů, v magisterském je vysoká míra volitelnosti z atraktivních předmětů. Případně možnost absolvovat vybranou specializaci Bioinformatika, Lékařská technika, Zpracování obrazů nebo Zpracování signálů".

http://bio.fel.cvut.cz/

Hodnocení článku: