Jste zde

LVR ČVUT: Akademici ve službách firem

Díky laboratoři pro výzkum a realizaci ČVUT mohou firmy úspěšně realizovat interdisciplinární vývojové projekty, pro které samy nemají zkušenosti ani laboratorní podmínky.

Laboratoř pro vývoj a realizaci při fakultě elektrotechnické, katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze začala fungovat v roce 2011. Původní, čistě akademické a vědecko-výzkumné zaměření laboratoře se do dnešní doby rozšířilo a pracoviště představuje jednu z bran pro firmy, kde lze realizovat společné vývojové projekty, které přesahují možnosti běžného komerčního vývoje.

To, že vývoj v některých oblastech úzce hraničí s výzkumem, ukazují i nedávno realizované projekty LVR. Například jako nejvhodnější technologie pro odstranění vadných IO typu BGA se ve specifickém případě ukázala automaticky řízená frézka. Laboratoř – ve spolupráci se zadavatelem – vyvinula a vyrobila frézku na odstraňování lepených BGA čipů ze základních desek mobilních technologií. Tato metoda se ukázala jako velmi úspěšná: zadavateli řeší velké náklady, spojené s opravami metodou výměny celých desek a zrychlila celý proces oprav. Podobně mezioborový je i vývoj řady digitálních pomůcek pro sportovní vybavení, kde je miniaturizace spojena s mimořádnými nároky na mechanickou a klimatickou odolnost zařízení.

Dá se říci, že LVR má díky úzké spolupráci se všemi obory, které můžeme najít na ČVUT, ideální předpoklady pro vývoj zařízení IoT nebo pro digitální průmysl. Spolupráce vývojářů s vědci umožňuje rychle a efektivně řešit vedle samotné elektroniky i ostatní aspekty senzoriky a mechaniky. O samotný chod laboratoře se stará stabilní tým, složený ze studentů a zaměstnanců. V případě potřeby si potom laboratoř přibírá asistenty z dalších vědeckých pracoviště různých fakult, kteří se podílí na vývoji.

Mluví jazykem firem

Řada firem, které si spolupráci s LVR vyzkoušely, potvrzuje, že prvním rozdílem, který LVR ČVUT odlišuje od jiných univerzitních pracovišť, je jasná orientace na termín a výsledek.
Investoři, kteří si zadávají projekty, přicházejí s jasným zadáním z hlediska času, ceny vývoje i podoby finálního produktu, který chtějí uvést na trh. Laboratoř jim vychází vstříc a všechny uvedené aspekty řeší již ve fázi přípravy smluvního vztahu. Od počátku spolupráce mezi firmou a LVR je díky tomu jasný obchodní rámec. Tento přístup mimo jiné usnadňuje využití dalších zdrojů financování společného vývoje, například oblíbených inovačních voucherů.

Pro zadavatele má Laboratoř pro vývoj a realizaci ještě jednu výhodu. Na rozdíl od dalších akademických nebo čistě komerčních center jim umožňuje sledovat průběh práce na projektu a zúčastnit se testů a zkoušek výrobků nebo materiálů, se kterými se pracuje. Odborníci ze stran zákazníků tak mohou navázat užitečné vztahy s vědeckými pracovníky laboratoře i mimo rámec realizace konkrétních zakázek.
Katedra telekomunikační techniky navíc nabízí celé portfolio vzdělávacích kurů pro firemní klientelu prostřednictvím specializovaného střediska CEDUPOINT.

 

Prototypové série vedou

Na první pohled je LVR ČVUT ukázkou technologického zázemí pro výrobu elektroniky. Od návrhu desek plošných spojů, přes osazování a pájení až po diagnostiku vad. To vše s velmi moderními přístroji a linkami. Pro produkční proces je k dispozici následující přístrojové vybavení:

  • Poloautomatické sítotiskové zařízení PBT A23
  • Sušicí / skladovací zařízení s automatikou X-TREME
  • Automatické osazovací zařízení Essemtec FLX 2011 V
  • Zařízení pro pájení v parách IBL SLC 509
  • Automatické mycí zařízení PBT Super SWASH II
  • Opravárenská stanice ERSA IRPL650A

Pracoviště na diagnostiku a testování je řešeno jako samostatná část laboratoří LVR. :

  • Automatická optická inspekce Marantz iSpector HDL 650
  • Rentgenové kontrolní zařízení GE Phoenix x-ray Nanomex 180T s CT
  • Elektrická měření a funkční testování
  • Stereo mikroskop

Z oboru elektroniky vybočuje zařízení na rentgenovou kontrolu včetně CT, které umožňuje laboratoři i nedestruktivní testy materiálů a strojírenských výrobků.

 Samotné osazování nebo malosériová výroba ale nejsou prvotním účelem pracoviště. Většina projektů, řešených pro jednotlivé vědecké týmy, startupy v inkubátoru univerzity i pro externí subjekty, prochází během vývoje řadou změn. Upravují se parametry, součástky i použité moduly tak, aby výsledek co nejlépe odpovídal zadání. Dá se tedy říci, že nejběžnějším výstupem laboratoře je prototypová série, která umožňuje provozní ověření funkčnosti a prezentaci výrobku.

Něco o činnosti LVR se můžete dozvědět také na snídani Byznys klubu Alumni ČVUT, která se uskuteční 21.3.2017 od 7:45 v budově NTK v Praze. (http://www.absolventicvut.cz/byznys-klub)

http://lvr.fel.cvut.cz/

Hodnocení článku: