Jste zde

Lepší prostředí – to přinese vítězný projekt Czech IoT Summer Jam

Senzorová jednotky, umístěné v exponovaném prostředí, reálná data z provozu a jasný cíl: Využití dat pro zlepšení podmínek v dané lokalitě. Soutěž CRA letos konkrétním zadáním osloví nejen studenty, ale i firmy a startupy.

České Radiokomunikace (CRA) letos pořádají již druhý ročník soutěže Czech IoT Summer Jam. Úkolem soutěžících je vymyslet aplikaci a využití dat z čidel, které CRA v rámci soutěže osadily v různých prostředích. Výsledný projekt by měl být postavený na technologii LoRa a soutěžící by měli prokázat jeho užitečnost a komerční potenciál. Nejlepší projekt bude na náklady organizátora realizován a vítěz získá 40.000,- Kč.

Perspektivní by mohl být projekt, který využije data z čidel umístěných ve dvou základních školách v Ústí nad Labem. Měří se zde kvalita ovzduší, úroveň CO2 a intenzita osvětlení v učebnách nebo hladina hluku na chodbách. Všechna čidla využitá v Ústí nad Labem měří uvedené údaje od konce září.

Outdoorová čidla Libelium jsou umístěna na střechách škol. Sledují koncentraci NO2 a SO2 v ovzduší a měří teplotu, vlhkost vzduch a tlak. Čidla jsou opatřena solárním panelem, a tak je baterii možné průběžně dobíjet bez nutnosti napojení do elektrické sítě. Čidla jsou v tuto chvíli nastavena pro odesílání dat – zhruba 10 KB soubor čidlo zvládne odeslat za 2,5 sekundy. Informace z těchto čidel lze využít pro alarmy pří zvýšené koncentraci škodlivin a rovněž optimalizovat větrání a vzduchotechniku v době smogových situací.

Data z čidel jsou soutěžícím dostupná v reálném čase.

V interiéru škol bylo umístěno kombinované čidlo Elsys, které sleduje koncentraci CO2 v učebnách a měří teplotu a vlhkost, intenzitu osvětlení a sleduje pohyb. Cílem je zlepšit kvalitu vzduchu a prostředí. Aplikace může optimalizovat vytápění, větrání – prostřednictvím vzduchotechniky nebo automatických oken. Díky senzoru intenzity osvětlení je možné nastavovat úroveň osvětlení přesně, jak je ptřeba. To lze využít pro šetření energie v průběhu vyučovací doby i mimo ní. Kromě přednastavených parametrů čidla rovněž sama odesílají informaci o stavu baterie.

Soutěžící mohou přihlásit projekty a aplikace i pro další prostředí:

  • Podobný typ čidel, jako v učebnách v Ústí nad Labem, byl osazen v kantýně společnosti AVAST (sledování koncentrace CO, CO2 a prachových částic).
  • Soutěžící, které více zajímá příroda, mohou využít pro svůj projekt data z čidel, která sledují vlhkost půdy v Botanické zahradě v Praze, náklon vzrostlého stromu v Praze 7 nebo data se speciálního čidla Bee Pad, které sleduje váhu úlu a jeho teplotu a vlhkost.
  • Zájemci o chytrá řešení pro města mohou přihlásit projekt pro čidla Sensoneo umístěna ve vybraných kontejnerech na tříděný odpad v Roudnici nad Labem. Čidla pravidelně měří výšku odpadu v kontejnerech.
  • V rámci provozů CRA jsou osazena meteočidla, která detekují podmínky na vysílači na Strahově – konkrétně teplotu, vlhkost, rychlost a směr větru, dále fakturační elektroměry, nebo parkovací čidla od firmy GOSPACE Tech.

Podrobné informace o všech čidlech zapojených do soutěže Czech IoT Summer Jam naleznete na pripoj.me. Po registraci pak můžete začít programovat aplikaci nebo si jen vyzkoušet práci s našimi daty.

Všechna čidla komunikují strukturovaná, zašifrovaná data, a to prostřednictvím IoT sítě CRA, která je postavená na otevřené technologii LoRa. Tato technologie umožňuje bezdrátové připojení inteligentních zařízení na velkou vzdálenost s minimální energetickou náročností. Senzory fungující v síti LoRa mají tu výhodu, že jsou schopné komunikovat obousměrně. V situacích, kdy již není možné spravovat jednotlivá čidla přímo, údržba může fungovat vzdáleně. Je možné měnit periodicitu odesílání zpráv, aktualizovat firmware či podle potřeby čidla vypínat a zapínat.

Všechna čidla, která jsou v rámci soutěže Czech IoT Summer Jam umístěna, jsou v tuto chvíli nastavena pouze pro jednosměrnou komunikaci – uplink. V rámci přihlašovaného projektu mohou soutěžící navrhnout návazné operace po vyhodnocení konkrétního údaje.

Soutěž je určena nejen pro studenty technických oborů, absolventy, startupy, ale i zavedené firmy z oboru. Zájemci mohou své projekty přihlásit do konce října na webu soutěže pripoj.me.  Informace k soutěži lze také nalézt na facebookové stránce Czech IoT Summer Jam

Hodnocení článku: