Jste zde

Jeskyně – nová výzva pro roboty ČVUT

Od 20. do 24. července budou odborníci z katedry kybernetiky a katedry počítačů zkoumat jeskyně v komplexu Býčí skála v Moravském krasu. K monitorování nepřístupných prostor jim pomohou drony a pozemní roboty. Průzkum bude zároveň přípravou na účast v dalším kole soutěže agentury DARPA.

Pozemní roboty z katedry kybernetiky budou v jeskynním terénu sbírat a vyhodnocovat data, drony pak budou monitorovat vertikální jeskynní komíny, které jsou speleologům obtížně přístupné. Celosvětově unikátní také bude autonomní létání nad ponornou řekou a jezírky, které se v jeskyním komplexu vyskytují.

Z technického hlediska bude zajímavé, jak se autonomní prostředky vyrovnají s náročným prostředím. Kromě navigace dronů v neznámém prostředí jeskyní a nutnosti autonomně prolétávat velmi úzkými prostupy, pro nás velkou neznámou představuje autonomní let nad tekoucí řekou v podzemí, a tedy bez GPS a dostatečného osvětlení. Tekoucí voda a odlesky palubních reflektorů mohou být matoucí pro systémy přesné stabilizace a řízení dronů. Kromě aplikace průzkumu jeskyních komplexů a dolů námi vyvíjený a příští týden testovaný systém může nalézt uplatnění v letecké inspekci kanalizací, ventilačních šachet, tunelů, přehrad a průmyslových komplexů a všude tam, kde je obtížné se dostat a kde nedostatečné osvětlení, absence GPS a nutnost létat blízko překážkám znemožňuje nasazení komerčně dostupných dronů.
Pro pojízdné roboty bude prostředí stejně náročné. Na rozdíl od přejíždění běžných překážek jako jsou schody nebo rampy, může být tvar jeskynního terénu a jeho fyzikální vlastnosti téměř libovolné a nelze se na to předem připravit. Vzhledem ke složitosti prostředí (tma, vlhkost povrchu a nemožnost použití GPS) lze očekávat že většina běžných algoritmů pro tvorbu mapy a lokalizaci robota bude selhávat, což výrazně zvyšuje riziko poškození robota. Největší obavy pak samozřejmě plynou z uvíznutí robota ve špatně dostupném místě.

V průběhu akce bude jeskynní komplex uzavřen pro veřejnost.

www.cvut.cz

Hodnocení článku: