Jste zde

IT Spy: Porota vybrala 9 nejlepších IT diplomových prací

Finální výběr přináší ty nejzajímavější a nejinovativnější projekty, které mladá krev československého IT nabízí. Letošními tématy finálových prací je kybernetická bezpečnost, strojové učení (machine learning), návrh globálního varovného systému před tsunami, ale i software, který dokáže přelstít bookmakery kurzových sázek.

Osmý ročník elitní soutěže IT SPY, která vybírá nejlepší IT diplomové práce z českých a slovenských univerzit, zná své finalisty. Akademická porota vybrala devět nejlepších a nejzajímavějších prací, které uspěly u letošních obhajob státních závěrečných zkoušek.

Letošní ročník je ve znamení univerzit z velkých měst, protože almy mater jednotlivých finalistů sídlí v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích. Stejně jako v loňském ročníku jsou i letos dva finalisté z pražské ČVUT. Jednu nominaci pak vybojovala VŠE. Z Brna to byla Mendelova univerzita, Masarykova univerzita a VUT. Slovenské univerzity získaly finalisty, kteří jsou absolventy Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Technické univerzity v Košicích a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

Přehled letošních prací ukazuje trend zájmu o kybernetickou bezpečnost a reflektuje také potřebu toto zabezpečení zvyšovat a chránit tak důležité instituce i běžné uživatele před stále vzrůstajícími kybernetickými hrozbami. Velkým tématem je v této době také strojové učení využívané ve většině oblastí, kterých se finálové práce týkají. Studenti v letošním roce opět prokázali schopnost vytvářet pro společnost přínosné a hodnotné projekty, což ukazuje například snaha o využití dat pořizovaných zařízením mezinárodní vesmírné stanice pro vytvoření globálního varovného systému před tsunami.

Vyhlášení absolutního vítěze soutěže IT SPY proběhne 7. prosince v Praze. Na základě prezentací finalistů ho vybere panel složený z akademiků a zástupců průmyslu. Vítěz získá 1000 eur na další rozvoj svého projektu.

Jednou z finálových prací je využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů autora Jiřího Matyáše z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. 

Dá se díky novým typům obvodů v přístrojích dosáhnout větší výdrže baterie a nižší spotřeby energie?

Trendem počítačového a mobilního průmyslu je vývoj zařízení s co nejlepším možným poměrem výkonu a spotřeby energie. Prodlužování výdrže baterií nebo snižování nákladů na energie je úkolem mnoha vývojářských týmů. K této problematice se snaží přispět přibližné počítání vycházející z myšlenky, že ne vždy jsou požadovány přesné výpočty, naopak chyba určité velikosti, která nemá zásadní vliv na chod zařízení, je přípustná. Toho se dá využít ke zjednodušení obvodů, a tím i snížení jejich spotřeby energie. Práce se zaměřuje na vývoj přibližných obvodů, u kterých je možné garantovat jejich chybu. Rozsáhlé experimenty ukazují, že tento přístup dokáže vylepšit stávající techniky a umožní vývoj složitých energeticky efektivních obvodů.
Využití této inovace se nabízí v počítačovém a mobilním průmyslu, kde dokáže zefektivnit a prodloužit výdrže akumulátorů a spotřebu elektrické energie.

Porota ocenila výzkumný charakter práce s kvalitně zpracovanou rešerší současného stavu řešení problematiky ve světě a návrhem nové metody. Rovněž ocenila provedené experimenty a skutečnost, že výsledky již byly publikovány na špičkové mezinárodní konferenci.
 
 

Hodnocení článku: