Jste zde

Informatici, strojaři a chemici – absolventi VUT jsou v kurzu

Situace na trhu práce nahrává dobrému uplatnění absolventů brněnské techniky. Podle nejnovějšího absolventského průzkumu si 92 % absolventů Vysoké učení technického v Brně našlo práci do čtvrt roku po promocích, nebo pracovali už rovnou při studiu.

Nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni a o technicky vzdělané vysokoškoláky je dlouhodobě vysoký zájem. Mezi nejžádanější absolventy, kam patří například informatici nebo strojaři, se poprvé dostali i absolventi Fakulty chemické.

VUT oslovuje každé dva roky své absolventy v rozsáhlém průzkumu. V nejnovějším dotazníkovém šetření odpovědělo 1 222 bývalých studentů, kteří absolvovali školu v letech 2015 a 2016. Z výzkumu vyplynulo, že do čtvrt roku po škole má práci 96 % absolventů Fakulty informačních technologií a stejně vysokým podílem se může chlubit také Fakulta strojního inženýrství. „Absolventi IT oborů patří dlouhodobě mezi nejžádanější z VUT.  Průměrný nástupní plat absolventa informatiky je 34 907 Kč, už po roce se ale dostává v průměru na 46 683 Kč, což je nejvyšší průměrný plat napříč fakultami,“ uvedl Pavel Zemčík, děkan Fakulty informačních technologií VUT. Absolventi informatiky či strojírenství označují hledání pracovního místa za spíše nebo velmi snadné.

Kromě informatiků a strojařů se ale mezi nejžádanější absolventy dostali vůbec poprvé i zástupci Fakulty chemické. „74 % absolventů Fakulty chemické v dotazníku uvedlo, že byli domluvení s budoucím zaměstnavatelem ještě před ukončením studia. Dalších 19 % si pak našlo práci hned po škole, takže do čtvrt roku od absolutoria už pracovalo 93 % našich absolventů. Přitom ještě před pár lety se tento podíl pohyboval okolo 74 %,“ upozornil děkan Fakulty chemické Martin Weiter. Protože ale chemici ze všech absolventů VUT nejčastěji působí ve státní nebo veřejné organizaci, jejich platy nedosahují takové výše jako v případě informatiků.

Kompletní výsledky absolventského průzkumu si můžete prohlédnout zde.

Hodnocení článku: