Jste zde

Eaton a ZČU: pět let podpory pro RICE

Eaton a Fakulta elektrotechnická na Západočeské univerzitě v Plzni uzavřeli dohodu o urychlení inovací v oblasti energetických technologií v Regionálním inovačním centru pro elektrotechniku.

Tato důležitá dohoda má za cíl posílit výzkumné a vzdělávací aktivity obou partnerů, zejména v oblasti výkonové elektroniky, regulátorů motoru a inteligentních průmyslových systémů se zaměřením na aplikace v oblasti dopravy a elektřiny.
Nová pětiletá dohoda mezi společností Eaton a Západočeskou univerzitou vytváří základ pro dlouhodobou spolupráci. Přináší oběma stranám nové možnosti v oblasti výzkumu, vzdělávání studentů v bakalářských a postgraduálních studijních programech, přístup k vysoce kvalifikovaným absolventům vysoké kvality a pokračující rozvoj technického vybavení a infrastruktury.

Eaton oceňuje znalosti odborníků z Regionálního inovačního centra pro elektrotechniku (RICE). "Partnerství mezi společnostmi RICE a Eaton pomůže urychlit přechod na elektrickou mobilitu. Využitím odborné znalosti výkonové elektroniky společnosti RICE bude moci společnost Eaton v oblasti eMobility vytvářet ještě více inovativních platforem pro řízení spotřeby vozidel. Společnost bude i nadále také prohlubovat svůj výzkum netradičních aplikací, jako jsou jističe v pevné fázi," řekl Ramanath Ramakrishnan, výkonný viceprezident a hlavní technik společnosti Eaton.
Děkan Elektrotechnické fakulty Zdeněk Peroutka dodal: "Podpis smlouvy se společností Eaton je jedním z důležitých kroků k dosažení dlouhodobé strategie Fakulty elektrotechnické. Dohoda je důležitá, protože stanovuje dlouhodobou spolupráci jak v oblasti výzkumu, tak ve vzdělávání našich týmů a studentů na všech úrovních studia na fakultě. Prostředky a zařízení nám umožní posílit mimořádnou kvalitu Plzeňské elektrotechnické fakulty, nabídnout našim studentům nové stipendijní programy a účastnit se zajímavých vědeckých a akademických projektů, systematicky investovat do našich studijních programů a rozvíjet a modernizovat technické vybavení fakulty v dlouhodobém horizontu. To vše nám zajistí vyškolení vysoce kvalitních absolventů a očekávám, že to přinese i vyšší počet zájemců o studium. "

 www.eaton.cz.

Hodnocení článku: