Jste zde

Czech IoT Summer Jam: účastníci soutěže budou pracovat s reálnými daty

Třetí ročník soutěže se zaměřuje na chytrá města, odečty energií, zemědělství a průmysl 4.0. Tomu odpovídají i atraktivní lokality, ze kterých jsou k dispozici data ze senzorů: vnitroblok v Praze 7, pražská Botanická zahrada, základní škola v Ústí nad Labem nebo v testovací chytrý byt UCEEB při ČVUT.

Soutěž potrvá tři měsíce a vyvrcholí dvoudenním softwarovým hackathonem. Vítězný projekt získá 50 000 Kč a možnost realizace a celkem si nejlepší projekty rozdělí 105 000 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na webu pripoj.me.

Soutěž Czech IoT Summer Jam je určena programátorům – studentům a absolventům vysokých škol, start-upům, firmám a technologickým nadšencům, kteří se o internet věcí zajímají. Úkolem soutěžících je vytvoření prototypu aplikace, která zpracovává data ze senzorů přenášená pomocí technologie LoRaWAN. Senzory jsou umístěné v rámci provozů CRA a partnerů. V průběhu letošního ročníku mají soutěžící možnost pracovat například s daty z čidel, která měří množství prachových částic v ovzduší a intenzitu hluku. Tyto senzory CRA umístily ve spolupráci s městskou částí Praha 7. Zajímavý projekt rovněž může vzniknout na základě spolupráce s „Living labem“ UCEEB při ČVUT. Jedná se o garsoniéru, v níž je možné testovat vyvíjené chytré technologie v reálném prostředí. Jsou zde umístěna „soutěžní“ čidla na dálkové odečty energií a na kontrolu kvality vnitřního prostředí. Senzory, které CRA využívají v rámci soutěže, dále měří teplotu, vlhkost, zjišťují kvalitu ovzduší, detekují pohyb, zjišťují obsazení parkoviště nebo zaplněnost odpadových nádob a kontejnerů.

V loňském ročníku byl nejúspěšnější projekt inteligentního systému zavlažování a monitoringu kvality a podmínek půdy Airdrop, který je využitelný jak v rámci smart cities, tak i v oblasti chytrého zemědělství nebo při péči o fotbalové trávníky. Kromě softwarové části komunikace se senzory sítě LoRaWAN, se projekt zabýval i cloudovou aplikační nadstavbou, propojením s mobilní aplikací a současně i podporou a servisem směrem k potenciálním zákazníkům.

Cílem je vytvoření prototypu aplikace, která bude zpracovávat data data ze senzorů, přenášená pomocí technologie LoRaWAN. Senzory jsou umístěné na zajímavých místech tak, aby zpracování jejich dat mohlo přinést užitečné a prakticky uplatnitelné výsledky. pohyb návštěvníků, měří teplotu, úroveň hluku a spoustu dalších veličin. Účastníci soutěže mají volnost data libovolným způsobem transformovat a vizualizovat. Pro účast v soutěži musí být splněny následující podmínky:

  • Aplikace bude zpracovávat, alespoň částečně, data ze senzorů přenášených pomocí technologie LoRaWAN. Soutěžící mají volnost kombinace data z LoRaWAN s jinými datovými zdroji.
  • Senzory budou umístěny pořadatelem soutěže, účastníci mohou navrhnout zajímavá místa, kam budou po zvážení senzory v průběhu soutěže doplněny.
  • Vývoj bude probíhat pod licencí GNU/GPL, tedy pod otevřeným zdrojovým kódem.
  • Využití dat a forma jejich zpracování je na účastnících soutěže, fantazii se meze nekladou.
  • Aplikace bude se servery pořadatele komunikovat skrze oficiální API

Zadání soutěže je záměrně volnější, aby mohli účastníci využít prostor pro vlastní kreativitu, nápady a technické dovednosti.

Obchodní ředitel CRA Miloš Mastník k zadání doplňuje: „V posledních letech se jako firma snažíme velmi intenzivně pracovat na rozvoji internetu věcí v České republice. Nejen po stránce infrastruktury, ale i z hlediska zvyšování povědomí o IoT a jeho možnostech. Naše vlastní IoT síť, která je postavená na technologii LoRaWAN, pokrývá zhruba 70 % obyvatelstva na území celé ČR. Na základě našich zkušeností, a to jak v rámci předchozích ročníků soutěže, tak obchodních příležitostí, jsme se rozhodli v rámci soutěže zaměřit na oblasti, které zaznamenávají největší rozvoj, a sice chytrá města, odečty energií, zemědělství a průmysl 4.0. Věříme, že i letošní ročník nabídne zajímavé projekty a my rádi budeme stát u jejich realizace.

Hodnocení článku: