Jste zde

Co je potřeba k výuce programování a physical computingu?

Aby mohli pedagogové snadněji zjistit, která technologická platforma bude pro jejich studenty ta pravá, ukazují nové vzdělávací stránky Farnell element14 dostupné platformy, příslušenství a sady určené pro vzdělávání, a to podle věku a dovedností. 

Podle zprávy Future of Jobs, vydané Světovým ekonomickým fórem, dochází díky rozvoji dříve neprovázaných oblastí, jako je umělá inteligence a strojové učení, robotika, nanotechnologie, 3D tisk, genetika a biotechnologie, k jejich vzájemné podpoře a rozšiřování, což má za následek potřebu změny v dovednostech vyžadovaných od absolventů.  Rostoucí poptávka po dovednostech, jako je kreativita, kritické myšlení a řešení složitých problémů, reaguje mimo jiné na budoucí změny profesí, neboť přibližně 65 % dětí, které dnes zahajují základní školní docházku, bude nakonec vykonávat úplně nové profese, které v současnosti neexistují.

Jonathan Smith, vedoucí oblasti vzdělávání ve společnostech Premier Farnell a Farnell element14, uvádí: „Celá generace studentů bude ukončovat vzdělávání, aby se zapojila do pracovního života, kde budou více než kdykoli dříve oceňovány informatické dovednosti, jako je kritické myšlení a řešení složitých problémů.  Příprava studentů na tuto změnu nespočívá jen ve výchově nové generace programátorů.    Cílem společnosti Farnell element14 je dát pedagogům k dispozici správná zařízení, která jim pomohou rozvinout tyto nové dovednosti ve výuce, a to již od pětiletých dětí v předškolním věku až po profesní rozvoj.  Bez informatického myšlení bude stále obtížnější vychovat elektroinženýry, kteří mají dovednosti požadované k tomu, aby uspokojili měnící se potřeby digitálního trhu. “

Physical computing je důležitým aspektem spletitosti informatického myšlení, neboť je známo, že proces vytvoření něčeho skutečného, především v týmech, přináší mimořádné výsledky, nejen pokud jde o efektivní učení, ale také co se týče rozvoje dovedností.  Použití tohoto postupu u platforem využívajících physical computing, jako jsou zařízení Raspberry Pi a BBC micro:bit, příslušenství nebo dalších zařízení, která studentům umožňují dozvědět se například o robotice, nabízí studentům možnost, jak rozvinout tyto schopnosti vysoce kreativním a na spolupráci založeným způsobem. 

Aby pedagogové mohli snadněji zjistit, která technologická platforma bude pro jejich studenty ta pravá, nové vzdělávací stránky společnosti Farnell element14 shromažďují dostupné platformy, odborné příslušenství a sady určené pro vzdělávání, a to podle věku a dovedností.  Uvádí také odkazy na vzdělávací zdroje, které pomáhají použít technologii ve výuce, včetně učebních plánů, průvodců projekty, nápadů na projekty a přístupu ke komunitě inženýrů a pedagogů v akademii STEM v rámci komunity element14.  Tento nový zdroj nabízí pomoc pedagogům na celém světě, ať již s výukou physical computing začínají, jsou odborníky v dané oblasti, nebo se jinak zaměřují či zajímají o informatiku napříč učebními osnovami.

Na adrese https://uk.farnell.com/education-services můžete získat přístup k řadě technologických platforem a zdrojů pro vzdělávání.

Hodnocení článku: