Jste zde

Ceny Wernera von Siemense otevírají 26. ročník

Další ročník soutěže v osmi kategoriích rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění i finanční odměnu získají i vedoucí prací a školitelé.

Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 25 letech rozdělila mezi 450 vítězných studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 15,3 milionů korun.

Vyhlašované kategorie:

  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  • Nejlepší pedagogický pracovník
  • Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce)
  • Nejlepší disertační práce (první tři místa + školitel)
  • Ocenění za překonání překážek při studiu (kandidát/ka je nominován/a akademickými pracovníky z řad studentek/studentů dané univerzity bakalářského, magisterského a doktorského studia)
  • Zvláštní ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
  • Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
  • Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

V posledním ročníku soutěže nejvíce ocenění získali České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Karlova (po 4 oceněních), dále VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoké učení technické v Brně (po 3 oceněních), Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci (po 2 oceněních) a Masarykova univerzita (1 ocenění).

Do nominací se i letos může zapojit i široká veřejnost – kandidátky a kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek www.cenasiemens.cz.

Hodnocení článku: