Jste zde

Ada Computer Science přináší nápady pro výuku informatiky i elektroniky

Nový projekt Raspberry Pi Foundation a University of Cambridge nabízí bezplatné zdroje pokrývající vše od algoritmů a datových struktur až po kybernetickou bezpečnost pro studenty ve věku 14-19 let.

V polovině března nadace Raspberry Pi oficiálně představila spuštěný projekt adacomputerscience.org. Ten si klade za cíl přinést vyučujícím po celém světě strukturované zdroje pro výuku informatiky. I když je pouze v angličtině, přináší užitečný pohled na způsob výuky základů nejen pro technické a IT obory, ale také pro všechny ostatní. Věkově cílí na úroveň 14-16 let a na 16-19 let, takže poskytne zdroje pro poslední ročníky základních škol, gymnázia i střední školy.

 Příprava projektu zabrala Raspberry Pi Foundation a University of Cambridge téměř tři roky od oznámení záměru, přichází ale v pravou chvíli.  S rychlým pokrokem v systémech AI a chatbotech postavených na velkých jazykových modelech, jako je ChatGPT, je důležitější než kdy jindy, aby všichni mladí lidé (i mimo IT obory) pochopili základy informatiky. Pro to jsou potřeba kvalitní a poutavé zdroje, které mohou využívat jak studenti, tak učitelé.

Ada Computer Science nabízí komplexní zdroje pokrývající vše od algoritmů a datových struktur až po výpočetní myšlení a kybernetickou bezpečnost. Má také téměř 1000 pečlivě zpracovaných a automaticky označených interaktivních otázek, které otestují dílčí znalosti. A další témata neustále přibývají. Ada Computer Science se neustále zlepšuje s novým obsahem vyvinutým v reakci na zpětnou vazbu uživatelů a nejnovější výzkum.

Pokud vyučujete nebo studujete informatiku ve škole, můžete použít Ada Computer Science pro třídní práci, domácí úkoly a opakování. Učitelé informatiky mohou vybrat otázky, které nastaví jako úkoly pro své studenty. Výsledky zadání vám a vašim studentům pomohou pochopit, jak dobře pochopili klíčové pojmy a identifikovat oblasti, kde by měli prospěch z další výuky. Studenti se mohou učit pomocí písemných materiálů, koncepčních ilustrací a videí a mohou si vyzkoušet své znalosti a připravit se na zkoušky.

Pohzornost si zaslouží i fakt, že nadace Raspberry Pi v projektu obešla přímou návaznost na britský vzdělávací systém a vytvořila vlastní komplexní taxonomii IT obsahu pro vzdělávání, která organizuje obsah do 11 oblastí, včetně programování, výpočetních systémů, dat a informací, umělé inteligence, vytváření médií a společenských dopadů digitálních technologií. Tato témata jasně potvrzují, proč jsou základy informatiky důležité i pro studenty mimo technické a IT obory.

adacomputerscience.org 
www.youtube.com/@RaspberryPiFoundation/videos

Hodnocení článku: