Jste zde

11. ročník soutěže IT SPY hledá nejlepší IT diplomové projekty z univerzit

 Soutěž, kterou organizují české a slovenské univerzity a společnost Profinit, se zaměřuje na projekty studentů IT fakult z České republiky a Slovenska. Finalisté soutěže získají kromě prestižního titulu také možnost svůj projekt prezentovat široké i odborné veřejnosti a dále ho rozvíjet, na absolutního vítěze čeká odměna 1 000 eur.

Cílem soutěže IT SPY je představit ty nejzajímavější a nejlépe zpracované diplomové projekty jak laické a odborné veřejnosti, tak i firmám a investorům. Mnoho prací totiž skrývá potenciál praktického využití, ale často končí po obhajobě v šuplíku, protože studentům chybí motivace projekt posunout dál. To se snaží soutěž postupně měnit a úspěch se ukazuje už v rámci několika posledních ročníků. Nad letošním ročníkem IT SPY drží odbornou záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Firmy se učí navazovat užší spolupráci se studenty už během studia a jejich diplomové projekty pak díky tomu pomáhají realizovat v praxi. Právě propojení teorie s praxí a možnost ukázat nápady s potenciálem celému světu jedním z hlavních přínosů celé soutěže IT SPY. Mnozí autoři prací z minulých ročníků dnes zastávají významné odborné pozice jak ve firemní sféře, tak i na akademické půdě, kde se věnují vědecké práci, popřípadě zakládají vlastní startupy.

V loňském roce se soutěže účastnilo 1600 prací, absolutním vítězem se stal Jan Bayer z ČVUT s projektem, který pomocí kráčejícího robota řeší průzkum neznámého prostředí při záchranných misích během přírodních katastrof, při průmyslových neštěstích, důlních závalech nebo hledání osob v jeskynních systémech. Práce zaujala jak svým celospolečenským přínosem, tak i možností okamžitého nasazení řešení v praxi.

Finalisté budou své projekty prezentovat před odbornou porotou složenou ze zástupců akademiků i soukromé sféry. Vítěz soutěže získá finanční odměnu 1 000 eur, která může posloužit k dalšímu rozvoji jeho diplomového projektu. Všechny finálové práce pak budou prezentovány v Galerii nejlepších a bude s nimi seznámena laická i odborná veřejnost. Kromě ocenění tří nejlepších bude udělena také Cena odborných novinářů a Cena veřejnosti.

 www.itspy.cz  www.itspy.sk.

Hodnocení článku: