Jste zde

T-Mobile poskytne privátní 5G pro projekt ČZÚ

T-mobile se zapojil do projektu České zemědělské univerzity Chytrá lesní krajina. Privátní 5G síť zajistí sběr dat z outdoorových senzorů.

Projekt Chytrá lesní krajina navazuje na Chytrou zemědělskou krajinu realizovanou na pozemcích školního zemědělského podniku Lány a vzniká v lokalitě lesní krajiny u Kostelce nad Černými lesy na přibližně 1700 ha lesní půdy podél Jevanského potoka. Zaměří se především na hledání ideálních podmínek, které mohou pomoci k lepšímu zadržování vody v krajině v rámci adaptace na probíhající klimatickou změnu, a tím pádem snížení rizika sucha a povodní.

Pokrytí celé lokality vysokorychlostním připojením s nízkou latencí a sběr velkého objemu dat z nejrůznějších IoT zařízení v krajině zajistí privátní 5G síť od T-Mobile. Součástí projektu bude i zpracování a ukládání dat v reálném čase pomocí umělé inteligence a jejich vyhodnocování za využití metody machine learningu. Závěry dlouhodobého monitorování krajiny a celého výzkumu, které proběhnou v několika fázích, pak vytvoří základ pro utváření ostatních krajin nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě.

Pro T-Mobile je partnerství na projektu Chytré krajiny součástí naplňování širší vize o udržitelnosti, která je klíčovou iniciativou celé skupiny Deutsche Telekom. Spolupráce s univerzitním prostředím je jednou z hlavních aktivit společnosti T‑Mobile. V rámci partnerství s ČZU pokryla v loňském roce univerzitní kampus privátní 5G sítí, jejíž možnosti otestovali studenti mimo jiné v rámci hackathonu. Potenciál nejmodernějších 5G sítí pak nabízí T-Mobile v rámci partnerství a společných projektů i dalším předním českým univerzitám.

www.t-mobile.cz
https://cvpk.czu.cz/cs/r-13920-chytra-krajina

Hodnocení článku: