Jste zde

ethernet

Programovatelný konvertor Ethernet<->RS-232/485

Potřebujete připojit své stávající zařízení na Ethernet, ale chte aby podporovalo váš speciální

protokol ? Potřebujete mu vdechnout možnost programovatelné inteligence ? Nepotřebujete speciální vývojový systém,

ani jednotku v ceně na 10.000 Kč. Web51 naprogramujete ve známém assembleru x51, s implementací protokolu vám

případně pomůžeme a výsledná cena konvertoru bude víc než zajímavá.

Základní pojmy problematiky připojování autonomních zařízení do sítě.

Propojování dosud na sobě nezávislých zařízení a vytváření z nich inteligentní celky je trendem,

který hýbe současným světem IT technologií. Dobrým příkladem tohoto trendu je průmyslový provoz, nebo inteligentní

dům. K připojení zařízení do sítě je však třeba použít hardwarové a softwarové řešení.

Stránky