Jste zde

Vyšší odborné školy: kde se naučit automatizaci?

Přehled VOŠ a oborů, které slibují, že se jejich absolvent v oblasti automatizace neztratí. 

Portál student.hw.cz se zaměří zejména na propojení škol a praxe a to v oborech, které jsou nám blízké, tedy v elektronice a automatizaci. Hned na začátku proto zmapujeme Vyšší odborné školy a obory, které tam lze vystudovat. Náš pohled nemá prvotně pomoci s výběrem školy, kam se přihlásit (na to jsou tu jiné weby a jiní odborníci), ale jednoduše ukázat školy, které se již od základních informací hlásí k oboru automatizace.

SPŠ a VOŠ Písek

www.sps-pi.cz

V nabídce studijních oborů najdeme Přenos a zpracování informací. Na první pohled je to spíše IT, ale i tato kombinace dává při bližším pohledu smysl. Za vše hovoří některé body z charakteristiky oboru. Absolventi jsou schopni:

  • kvalifikovaně zacházet s informační, automatizační i telekomunikační technikou včetně identifikace závad a jejich odstranění
  • znát architekturu datových sítí LAN/WAN, principy jejich návrhu a zajišťovat chod a správnou funkci počítačových aplikací včetně jejich zabezpečení
  • programovat v různých jazycích a navrhovat grafická uživatelská rozhraní
  • navrhovat a provozovat měřicí systémy 
  • navrhovat automatizaci průmyslových procesů a vytvářet jejich vizualizaci

Na škole lze navíc absolvovat CISCO Networking Academy, která v oblasti Ethernetu poskytne maximum možných znalostí.

Škola na svém webu také ukazuje, se kterými firmami spolupracuje - http://www.sps-pi.cz/studium-na-vos/spoluprace-s-firmami/ I to poskytuje obraz o tom, jaké je propojení školy s praxí.

SPŠ  a VOŠ Kutná Hora

www.vos-kh.cz

Dobrá škola, docela špatný web. To ale vyváží fakt, že mají přímo obor Automatizační technika.

V zaměření Automatizované systémy se vyučují přímo nezbytné předměty jako elektronické prvky, mikroprocesorová technika, měření, programovatelné automaty, výkonová elektronika, přenos dat, počítačové sítě, automatizační systémy a robotika.

SPŠE Plzeň

www.spseplzen.cz

Tato škola nabízí velmi zajímavý meziobor, který má určitě budoucnost: Elektrotechnika v inteligentních stavbách. Studium se zaměřuje na znalost návrhových systémů pro projektování elektrických instalací ve stavbách vybavených moderními technologiemi, projektování silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací, programování řídicích jednotek zabezpečovacích systémů a inteligentních elektroinstalací a dále také na programování PLC automatů a jejich využití k regulaci a řízení technologických celků, měření elektrických veličin a provádění funkčních zkoušek.

SPŠSE a VOŠ Liberec

www.pslib.cz

Mezi cílové dovednosti absolventa oboru Průmyslová elektrotechnika zde patří: projektování pro elektrické pohony, elektrotechnická měření, diagnostika a odstraňování závad elektrických obvodů a zařízení.

VOŠ a SPŠ České Budějovice

www.spsautocb.cz/

I když je název oboru Elektrotechnika skoro stejně obecný , jako například potravinářství pro kuchaře, bližší popis dává tušit, že automatizace je zde doma. Vzdělávací program Elektrotechnika – elektromechanické systémy zahrnuje senzoriku, automatizační techniku, programovatelné stroje a řízení výroby v elektrotechnice a mechatronice. Absolvent zvládne řešit i technologické projekty výroby, včetně manipulace s materiálem a robotizace.

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

www.spszr.cz/

Obor Automatizace a informatika je ve Ždáru na Sázavou zaměřen na výchovu absolventů, kteří získají znalosti v oblasti nasazování prostředků automatizační a výpočetní techniky v praxi. Student získá potřebné znalosti a praktické dovednosti v hlavních směrech současné automatizace, v oblasti moderních elektronických prvků, měřících přístrojů, dále v oblasti konstrukce počítačů a počítačových sítí a jejich periferních zařízení. Jsou mu vštěpovány ekologické zásady, nutné pro návrhy a používání technických zařízení, jako např. hlučnost, EMC, energetická náročnost, úniky chemických látek.

VOŠ Sezimovo Ústí

www.copsu.cz/

Studijní obor Elektrotechnika – mechatronické systémy má tři možná zaměřeni, která se nám na první pohled líbí: Mechatronika, Informační a řídicí technika, Automatizace v energetice. Studenti si volí zaměření po prvním společném ročníku. Otázkou je, co mají dělat ti, co by si vybrali všechny tři obory.

V mechatronice se studenti zaměří na synergickou integraci strojírenství, elektrotechniky a počítačového řízení. Jedná se o moderní technický obor, který se zabývá analýzou, syntézou a provozem počítačově řízených  a programovatelných strojů, procesů a zařízení. Mechatronický přístup je nezbytný zejména ve fázích vývoje a výroby, kdy nový produkt získává nové dimenze funkčnosti a stále větší míru inteligence (programovatelnost, samoregulovatelnost, adaptivita, samodiagnostika, komunikace, samoopravovatelnost, a podobně).

Zaměření Informační a řídicí technika je orientováno zejména na analýzu chování systémů, tvorbu jejich počítačových modelů, vizualizaci, návrh a realizaci řídicích algoritmů, programování řídicích systémů (především PLC), návrh regulačních obvodů a programování (C#, webové aplikace).

Třetí obor Automatizace v energetice je orientován zejména na elektrické stroje (motory, transformátory), principy elektromechanických přeměn energie, přenos a rozvod elektrické energie, projektování a instalaci elektrického silnoproudého rozvodu v bytových i průmyslových objektech, dimenzování vodičů, základy jištění a uzemňování v rozvodech, výrobu elektrické energie a provoz elektroenergetických soustav.

I když se zdá, že vyšších odborných škol je mnoho a technické obory jsou dnes v popředí zájmu, na řadě škol je i obor elektrotechnika věnován spíše dovednostem v oblasti managementu než samotné technice. Doufáme, že náš přehled budeme moci brzy rozšířit.

Hodnocení článku: