Jste zde

V Liberci se učí vytvářet inteligentní systémy

Pro studenty, kteří se nebojí programování spojeného s matematikou a baví je řešit složité úlohy, je určena nová akreditovaná specializace Inteligentní systémy na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci .

Neuronové sítě, strojové učení a další aspekty umělé inteligence se stávají hlavní náplní nové specializace na inteligentní systémy FM TUL. I když jde o součást IT oborů, program nabídne potřebný přesah do aplikačních vrstev umělé inteligence, vytváření systémů a algoritmů pro různé obory od průmyslu, přes internet věcí až k biomedicíně.

Jak vysvětluje garant specializace Petr Červa z FM TUL, má tato specializace část teoretickou a aplikační. Teoretická průprava se zaměřuje na strojové učení. To je podoblast umělé inteligence zabývající se algoritmy, způsoby ukládání a zpracování dat, vytvářením systémů, které umí s těmi daty pracovat – a také technikami, které umožňují počítačovému systému se z těchto dat učit. To znamená, že neuronové sítě, které zpracovávají velké množství dat, postupně poznávají, co mají v datech hledat, a pokud udělají chyby, vyhodnocují je a učí se je odstraňovat. Teoretické znalosti, které studenti získají, budou moci využít při řešení velké škály úloh. Strojové učení má široké uplatnění. Jeho techniky se využívají například v biomedicínské informatice, rozpoznávání řeči, obrazu i objektů či při zpracování psaného textu. Využívá se i při rozpoznávání lidí podle obličejů nebo při automatickém překladu.“.

Děkan fakulty profesor Zdeněk Plíva považuje tento nový obor za velmi perspektivní: „Je to obor, který se velmi dynamicky rozvíjí, a inteligentní systémy se prosazují v dalších a dalších oblastech. Připomeňme třeba autonomní vozidla nebo průmyslový internet věcí. Většina firem investuje do nových technologií s prvky umělé inteligence a rozšiřuje síť vzájemně komunikujících zařízení. Díky tomu je nutno zpracovávat velké objemy dat průběžně a vedle toho se další obrovské množství dat ukládá a čeká na zpracování a vyhodnocení. A právě zde jsou inteligentní systémy nezbytné.  Moderní firmy se bez vysokoškolsky vzdělaných IT specialistů se znalostmi těchto nejnovějších technologií prostě neobejdou.“

www.fm.tul.cz 

Hodnocení článku: