Jste zde

Univerzity mají víc a víc zájem o svoje bývalé studenty

Jestli dosud nevíte, co to znamená “Alumni” tak vězte, že se jedná o spolek absolventů většinou univerzit. V posledních letech začínají univerzity v ČR budovat svoje spolky a občas z toho vznikají zajímavé aktivity.

Latinské slovo Alumnus neboli chovanec se v Čechách rozšiřuje pro označení spolků absolventů hlavně díky vlivu z anglosaských zemích, kde se tato zkratka stala všeobecně přijímanou. Spolky absolventů s organizují různá setkání, společenské akce v prostorách univerzit a podobně. Alumni spolky organizují občas samostatné fakulty, občas rektorát, jak na které vysoké škole. Pokud jste například absolvent pražského ČVUT FEL, můžete se stát členem spolku ELEKTRA nebo Spolku absolventů a přátel ČVUT .Spolek ELEKTRA organizuje elektro fakulta, zatímco spolek absolventů zastřešuje celou univerzitu ČVUT.

Každý spolek má svoje výhody a nevýhody. Ve spolku organizovaném rektorátem najdete absolventy celé univerzity a akce se dělají na různých místech. S ČVUT se tak můžete podívat na model vodního kanálu (Fakulta Stavební), do dopravního sálu (Fakulta dopravní) nebo na malý jaderný reaktor (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská). Ve spolku organizovaném fakultou najdete zase víc vašich bývalých spolužáků a často i témata k hovoru.

Spolky se pro své členy snaží dělat různé kartičky s různými funkcemi a další benefity. Často organizují například přednášky bývalých absolventů, které lze pak najít na internetu a lze si je pustit zpětně. Příkladem mohou být kanály dvou cyklů.

Lidé z praxe

Lidé z praxe je studentský projekt z Brna, který propojuje teorii a praxi na vysoké škole prostřednictvím diskusních setkání studentů s významnými osobnostmi.

 

Web projektu: https://www.lidezpraxe.cz/ 
Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC-ps4-1vgqyIrZxaQD3h1RA

Návraty na ČVUT

Návraty na ČVUT je série přednášek bývalých absolventů.

 

Akce v kalendáři ČVUT: https://akce.cvut.cz/ 

Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=Navraty+na+CVUT  

Doporučuji si videa pustit, až budete mít chvilku.

Hodnocení článku: