Jste zde

Univerzita uzavřela dohodu o spolupráci se společností NXP

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a společnost NXP Semiconductors Czech Republic uzavřely rámcovou dohodu o spolupráci.

VŠB – Technická univerzita Ostrava se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání odborníků a vývoj inovativních řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Výzkumná a vzdělávací činnost univerzity reaguje na nenovější trendy ve výzkumu a vývoji a odráží potřeby zaměstnavatelů v regionu i mimo něj. Zaměřuje se mimo jiné na vývoj mikroprocesorových technologií a počítačových sítí, hardwarových a softwarových řešení pro vestavné systémy a rozvoj a aplikace umělé inteligence.

Fakulta elektrotechniky a informatiky těží z nepřerušené tradice společné výuky elektrotechnických a informatických oborů a i díky ní je schopna připravovat odborníky schopné úspěšně čelit těm nejnáročnějším multidisciplinárním úkolům, se kterými se mohou v současné době v praxi setkat. Spolupráce mezi FEI a společností NXP je příkladem praktického využití odborných kompetencí a výzkumných výsledků fakulty pro rozvoj znalostní ekonomiky v regionu i v celé České Republice

NXP Semiconductor se specializuje na vývoj a výrobou mikroprocesorů a analogových součástek pro automobilový a spotřební průmysl, počítačové sítě a bezdrátové komunikace. Z NXP centrály, nacházející se v Eindhovenu, Nizozemí, jsou řízena vývojová střediska, výrobní a prodejní centra, která jsou ve více než 35 zemích. V České republice je společnost NXP Semiconductors zastoupena vývojovými centry v Rožnově pod Radhoštěm a Brně. V moderních laboratořích pracuje mezinárodní tým čítající více než 300 odborníků zaměřující se na výkum a vývoj nejnovějších technologických trendů v oblastech jako je Machine Learning, Machine Vision, Edge Computing, Safety, Security, Connectivity, SW Tools, Embedded Software, Operating Systems, Analog Products, Customer Support, Software Validation and Verification, Pricing a Marketing a v neposlední řadě zákaznické centrum spolu s technicko-obchodním oddělením.

Výborné zkušenosti společnosti NXP s absolventy FEI toto dlouhodobě dokazují. NXP celoročně nabízí studentské pozice, ve kterých se studenti fakulty zapojují do výzkumných projektů firmy. Současně firma plně podporuje práci studentů na diplomových nebo bakalářských tématech a motivuje dokončení jejich studií. Jako stážisté se dostávají k nejnovějším technologiím, kde mohou plně uplatnit svůj potenciál při tvorbě produktů a systémů budoucnosti. Toto se odráží i v množství inovací a patentů, které zaměstnanci při své práci vytvářejí. Velmi dobrá poloha NXP pobočky v Rožnově pod Radhoštěm a její dobrá dopravní dostupnost z Ostravy, umožňuje rozvoj nejen pracovní, ale nabízí příjemné a klidné prostředí Beskyd s velkým množstvím sportovního vyžití.

Hodnocení článku: