Jste zde

Setkání inovátorů DA-Space hostila Praha

Ve dnech 16. a 17. března 2017 hostilo ČVUT v Praze první setkání mezinárodního týmu partnerů projektu DA-SPACE, které vyvrcholilo konferencí v Národní technické knihovně.

ČVUT se společně s dvanácti zahraničními partnery stalo součástí evropského projektu DA-SPACE, který nabídne podmínky k realizaci nápadů a inovací nadějným inovátorům.

Cílem projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region) Interreg Danube Transnational Programme je vytvoření otevřených inovačních laboratoří na podporu mladých inovátorů a jejich nápadů v regionu Podunají.

Ve dnech 16. a 17. března 2017 hostilo ČVUT v Praze první setkání mezinárodního týmu partnerů projektu DA-SPACE, které vyvrcholilo konferencí v Národní technické knihovně s 87 účastníky. Největší ohlas měla panelová diskuze na téma podpora talentů a jejich cesta k úspěchu, ve které pod profesionálním vedením zkušené moderátorky České televize sdílely své zkušenosti 2 start-upové firmy inkubátoru InQbay – AdvaMat a Mob-Bars, specialistka na rozvoj talentů Jana Chvalkovská, podnikatelský investor Václav Sušeň a manažerka inovačních programů Simona Pede.

Své inovativní produkty, originální, vyhřívané, venkovní stolky, představila účastníkům konference společnost Galavito, která úspěšně prošla inkubátorem ČVUT.

V otevřeném experimentálním prostoru, který bude vytvořen v inkubátoru ČVUT InQbay, naleznou podporu vybraní inovátoři, kteří se pod vedením odborníků z průmyslu, mentorů a oborových specialistů zaměří na přeměnu nápadů ve skutečné inovace. Součástí tohoto procesu bude např. testování obchodního modelu, vzdělávání a individuální trénink.

Inkubátor ČVUT InQbay je otevřen pro studenty, výzkumníky a absolventy ČVUT, ale i všem perspektivním podnikatelským subjektům. Podporuje transfer technologii a komercializaci výstupů inovativních projektů, nabízí moderní transferové a co-workingové prostředí s odpovídajícím zázemím a technickým vybavením. Studenti technických oborů vstupují často do podnikání s vizí a nápadem, ale chybí jim podnikatelské dovednosti. V tom jim poskytne inkubátor systematickou pomoc. Pomůže jim rozvíjet jejich nápady, produkty či řešení a uvádět je na trh. Zkušení mentoři provedou začínající podnikatele podnikatelskými začátky a zprostředkují také pracovní kontakty. Inkubátor ČVUT Inqbay spolupracuje s domácími i zahraničními partnerskými inkubátory, univerzitami a investory. Podporuje přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe.

    

Více informací na: http://www.inqbay.cz

Hodnocení článku: