Jste zde

interface

LPT ISP Prog

Konstrukční návod na ISP interface.. Programování procesorů ATMEL pomocí rozhraní ISP je dnes již běžná věc. Chceme vám představit jednoduchý programátor, nebo spíš interface, který vytváří ISP pomocí LPT portu. Tento interface je kompatibilní s PonyProg SW a obsahuje oddělovač.

Počítačová syntéza zvuku 1

V naší literatuře doposud neexistuje publikace, která by se zabývalapočítačovou syntézou zvuku na úrovni spíše technické, než uživatelské.Na druhé straně v dosti úzkém oboru MusicalInstrumentDigitalInterfacetoho bylo napsáno tolik, že tuto problematiku z následujících článků vypustíma odkazuji na publikace prof. D. Forró, které jsou zhruba na úrovni publikacízahraničních (D.M.Huber) .
Následující sérií článků bych chtěl zaplnit zřetelnou mezeru a hlavněpodnítit ty, kteří v dané oblasti pracují, aby publikovali také v češtině.

Ovládání programů pod WINDOWS pomocí jiného programu

Operační systém Windows 95/98 a vyšší již splňuje definici operačního systému, který se snaží

oddělovat spouštěné programy od hardwaru. Existuje tedy definované rozhraní, pomocí kterého komunikuje každý program

se svým okolím. Přes toto rozhraní je možné programy ovládat pomocí jiných programů a simulovat tak například stisk

klávesy, operace s myší, ale i jiné systémové informace.
Použití tohoto systému není však nic příliš jednoduchého. Pro usnadnění následujících popisů jednotlivých programů,

které umožňují ovládání je vhodné definovat si několik výrazů.

Stránky