Jste zde

Cívka, napětí, rezonance. Neslyšícím pomůže nový technický slovník

S odbornými termíny se studenti technických oborů setkávají dnes a denně.Najít pro ně ale vyjádření v českém znakovém jazyce nebylo doteď tak jednoduché.
„Elektrická součástka používaná v elektrických obvodech, nositel indukčnosti. Fyzikální veličina vyjadřující rozdíl elektrického potenciálu dvou bodů. Vynucené kmitání systému vyvolané zdrojem, jehož frekvence je shodná s vlastní frekvencí systému.“ Pro mnoho z nás základní pojmy, nad kterými dále nepřemýšlíme. Ne tak tlumočnice z poradenského centra Přes bloky, které pomáhá handicapovaným studentům. Ty se totiž rozhodly, že už nebudou technické pojmy jenom opisovat, ale vytvoří speciální slovník, který odborné termíny neslyšícím přiblíží ještě víc. A napříč obory.
 
 

Jak to vidí

 
„Na přednášce musím sledovat tlumočnici, která dřív používala prstovou abecedu, protože pro některá slova nebyly znaky. Navíc musím stále koukat na tabuli a při tom psát do sešitu,“ popisuje náročnost výuky neslyšící student Tomáš Zbavitel, který druhým rokem studuje obor Základy strojního inženýrství. Technický slovník pro neslyšící vznikal na VUT asi čtyři měsíce. Část pojmů bylo potřeba ustálit, protože pro daný termín existovalo více různých znaků. Pro velkou část odborných výrazů ale musely vzniknout znaky zcela nové.
 
„Na Fakultě strojního inženýrství studují neslyšící, kteří se setkávají s velkým množstvím odborné terminologie. Mezi neslyšícími je ale málo vysokoškoláků, kteří absolvovali technickou školu, tudíž i mezi uživateli znakového jazyka tato terminologie chyběla,“ vysvětlila potřebu nového slovníku Naďa Botková z poradenského centra. Slovník zatím funguje v pracovní verzi pro šest odborných předmětů a zahrnuje asi tři sta znaků. Kromě tlumočnic a garantů jednotlivých předmětů pomáhali s tvorbou slovníku i odborníci z řad neslyšících, kteří již pracují v průmyslovém odvětví.

 

Přepsat nebo zase ta cívka

 
„Je hodně znaků, které se mi líbí. Například šnekové soukolí, styčník nebo ložisko,“ svěřil se Zbavitel. Na VUT v Brně ale studují také nedoslýchaví studenti, kteří využívají možnost simultánního přepisu přednášek. Jejich asistenti doslovně zapisují výklad vyučujícího, aby si jej nedoslýchaví studenti mohli přečíst. Další možností je pak převod zvuku z mikrofonu přednášejícího přímo do sluchadel pomocí indukční smyčky.

 

Konstrukce, chemie i grafika

 
Nový slovník ale nezůstane jen u tří set technických výrazů. „Předpokládám, že bude i nadále aktualizován a rozšiřován, a to nejen na úrovni VUT, ale v rámci celé republiky,“ nechal se slyšet rektor univerzity Petr Štěpánek. S rozšiřováním slovníku souhlasí i tlumočnice Radka Kulichová, která se na projektu podílela: „Nedostatek znaků je např. v odborných předmětech jako konstruování či počítačová geometrie a grafika,“ naznačila možné plány do budoucna Kulichová.
 
 
Slovník vybraných technických termínů pro český znakový jazyk v jeho pracovní verzi najdete na http://slovnikczj.vutbr.cz/.

 
Hodnocení článku: