Jste zde

Biosignal Challenge 2019: vítězství různorodosti

Výsledky soutěže potvrzují, že pro úspěšné řešení problému lze využít různorodý přístup, vycházející z různých inženýrských oborů.

Zadání soutěže – obor lékařská elektronika a bioinformatika. Vítězné řešení vzešlo od týmu stejného programu, těsně za ním skončili řešitelé z oborů elektroniky, informatiky a komunikace.

Soutěž Biosignal Challenge vznikla na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR a 1. a 2. lékařskou fakultou UK v roce 2017, za finanční podpory společností Humusoft a MathWorks, jako pokračování každoročních studentských soutěží na programu Lékařská elektronika a bioinformatika. Studenti v soutěži řeší reálné diagnostické problémy v neurologických oborech pomocí metod analýzy biologických signálů.

V letošním třetím ročníku byla soutěž zaměřena na detekci a lokalizaci zóny počátku epileptických záchvatů. Nejlepšího celkového výsledku dosáhla Bc. Laura Shala, studentka programu Lékařská elektronika a bioinformatika Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Její řešení rozšiřuje základní principy detekce záchvatů v invazivním EEG o metody teorie grafů, pomocí nichž popisuje abnormální komunikaci mezi mozkovými oblastmi zasaženými epileptickým záchvatem. Na druhém místě byl odbornou porotou vyhodnocen Bc. Jonas Nienhaus, student „double degree“ programu Faculty of Electrical Engineering and Information Technology RWTH Aachen University a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Extrakcí více než stovky parametrů a jejich klasifikací pomocí nástrojů umělé inteligence (AdaBoost) se mu podařilo odlišit normální a epileptiformní mozkovou aktivitu v místech jejího vzniku. Na třetím místě se umístil tým ve složení Bc. Viktoria Lysenko a Bc. Jan Vimr ze studijního programu Elektronika a komunikace Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Jimi navržený výpočetně rychlý algoritmus hledá skokovou změnu v charakteru EEG signálu během přechodu do epileptického záchvatu, čímž je detekován začátek záchvatu i jeho nejpravděpodobnější zdroj.

bio.fel.cvut.cz.

Hodnocení článku: